airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sisimiut: Qeqqata Kommunia søger pleje/aflastningsfamilie

Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger pleje/aflastningsfamilie.
25. juli 2012

Qeqqata Kommunia i Sisimiut søger pleje/aflastningsfamilie.

Arbejds- og ansvarsopgaver
Almindelig familiepleje/aflastningsfamilier er hvor familier modtager plejevederlag eller akutvederlag for pasning af plejebørn i hjemmet og har valgt at have fuldtidsbeskæftigelse uden for hjemmet.
En almindelig plejefamilie er en plejefamilie, som modtager et barn eller flere børn, med det formål at varetage barnets tarv.
Der er bl.a. følgende opgaver:
• At behandle et barn som éns eget barn
• At møde til daginstitutions- eller skole møder
• At rådgive barnet med hensyn til dagligdags gøremål
• At sætte grænser for barnet
• At skabe trygge omgivelser for barnet
• At have opdragelses evner som svarer til nutidens metoder.
• At oplære barnet et liv med tryghed
• At familien eller barnet har brug for aflastning p.g.a krise eller sorg eller andet.
• At barnet eller den unge vil profitere mere for dette end et døgninstitutionsophold.
• Hvis barnet eller den unge i øvrigt ikke er behandlingskrævende.

Kvalifikationer:
• Intet kriminalregister hos alle husstandsmedlemmer
• At der gives samtykke til kontrol hos lægen 
• Trygt hjemlige opgivelser, uden noget som helst misbrug i hjemmet
• I kan samarbejde med Velfærdsforvaltningen og børnenes familier
• I har overskud til at dække børnenes behov
• I er åbne og samarbejdsvillige
• I har erfaring med pasning af børn

Løn: 
Almindelig familiepleje modtager kr.4.123 pr. måned som aflønning for pasning af barnet. Endvidere ydes kr.1000 kr. til kost og barnet modtager tøj og lommepenge om måneden. Plejevederlag kan forhøjes efter særlige omstændigheder. Akutvederlag udgør 330,00 kr. pr.døgn.

Tiltrædelse :
Forinden tiltrædelse skal der foretages undersøgelse af helbred, kriminalregister, omgivelser, og hjemmebesøg efter modtagelse af helbredsattest og kriminalregister, derefter udarbejdes sagsfremstilling, som fremlægges overfor Familieudvalget, som træffer den endelig afgørelse om ansøgernes skal anvendes som Plejefamilier. Der afholdes kursus for nye og gamle plejefamilier her i efteråret.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Familieplejekonsulent Estella P. Møller (+299) 86 7438 eller pr. mail til esmo@qeqqata.gl eller Dorthea Isaksen, e-mail: dois@qeqqata.gl

Ansøgninger ekspederes løbende og I må gerne vedlægge kopi af relevante eksamenspapirer, CV, udtalelser og referencer 
Sendes til: 
Qeqqata kommunia
Familieplejeafsnit
Postbox 1040
3911 Sisimiut