airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunias budget 2013

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i oktober kommunens budget for 2013.
Nu kan du se udvalgte takster i budgetpjecen eller få udleveret hele budgettet ved henvendelse på dit kommunekontor eller servicecenter.
11. december 2012

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i oktober kommunens budget for 2013. 
Nu kan du se udvalgte takster i budgetpjecen eller få udleveret hele budgettet ved henvendelse på dit kommunekontor eller servicecenter. 

I forordet til budgetpjecen siger borgmester Hermann Berthelsen bl.a.:
-Qeqqata kommunalbestyrelse har en vision om at være en bæredygtig kommune i 2020. 
Derfor vil der i de kommende år blive fokuseret på et sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsessystem, udvikling af et socialt ansvarligt samfund samt minimering af den miljømæssige belastning. Dette arbejde er startet i 2012 og følges nu op med budgettet for 2013. Grundstenen i vores uddannelsessystem er folkeskolen, hvorfor der indarbejdet budgetmidler hertil, tillige med udviklingsønsker inden for IT-området.

Læs udvalgte takster i budgetpjecen eller se hele budgettet.