airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene 12. til og med 26. februar 2013.
6. februar 2013

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene 12. til og med 26. februar 2013.

Fremlæggelsen af valglister for Qeqqata valgkreds finder sted i kommunekontorernes folkeregistre.

I Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik valgkredse vil valglisterne blive fremlagt i kommunens bygdekontorer.

Enhver, som mener, at han eller andre er udeladt af, eller er optaget på valglisten uden føje, kan skriftligt overfor kommunalbestyrelsen fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 28. februar 2013.


 


Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, den 31. januar 2013

 

Hermann Berthelsen

Borgmester