airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Tættere samarbejde og nye tiltag i Kangerlussuaq

32 repræsentanter fra Politiet, Selvstyrets Departementer, Qeqqata Kommunia, Qeqqata Erhvervsråd og de lokale fangerforeninger var d. 22.-23. januar 2013 samlet i Kangerlussuaq for at diskutere og følge op på forvaltningsplanen for Kangerlussuaq. Det gav gode resultater, udtaler borgmester Hermann Berthelsen.
7. februar 2013

32 repræsentanter fra Politiet, Selvstyrets Departementer, Qeqqata Kommunia, Qeqqata Erhvervsråd og de lokale fangerforeninger var d. 22.-23. januar 2013 samlet i Kangerlussuaq for at diskutere og følge op på forvaltningsplanen for Kangerlussuaq. Det gav gode resultater, udtaler borgmester Hermann Berthelsen.

Samarbejde og information

Et bedre samarbejde mellem de offentlige instanser for at gennemføre Kangerlussuaq forvaltningsplan var det direkte udbytte af opfølgningsmødet. Først og fremmest vil politiet, jagtbetjentene og kommunen samarbejde om at stoppe lovovertrædelserne i det åbne land. I første omgang vil der være fokus på at sikre, at den ulovlige kørsel med ATV’er og snescootere nord for Kangerlussuaq helt ophører, oplyser politikommissær Johan Davidsen

Mads Pihl fra Qeqqata Erhvervsråd fortæller, at en del informationsmateriale til lokalbefolkning, fangere og trofæjagtsoperatører allerede er udarbejdet og nu genoptrykkes. Forhåbentlig ophører den ulovlige jagt, som menes at være hovedårsagen til, at moskusokser og rensdyr desværre er skræmt væk fra Kangerlussuaqs nærområder. Langs vejene i Kangerlussuaq er disse dyr nu yderst sjældne, hvilket desværre betyder færre turister og færre ansatte i turistbranchen.

Nu arbejdes der med yderligere informationsmateriale i form af udarbejdelse af nye pjecer og anden information til turister og forskere, så alle forhåbentlig kender til lovgrundlag og gode retningslinjer for at bevæge sig i det åbne land omkring Kangerlussuaq. Vi skal alle være her, var alle enige om på det velbesøgte borgermøde tirsdag aften om emnet.

Klarhed om kørselsreglerne

Mødet skabte klarhed over reglerne for transport med motoriserede kørestøjer omkring Kangerlussuaq. Tidligere tiders forskelligartede praksis med hensyn til udstedelse af dispensationer er ophørt. Der vil ikke blive givet flere dispensationer til motoriseret kørsel i det naturskønne område nord for Kangerlussuaq. Her må man kun færdes på hundeslæde og ski om vinteren, med joller om sommeren samt til fods hele året. Overtrædelse af lovgivningen bedes meddelt til myndighederne slår jagtbetjent Hans Mølgaard og Tamara W. Henriksen fra Qeqqata Kommunias Teknik- og Miljøområde fast.

Mødedeltagerne ser frem til Inatsisartuts godkendelse af kørselsbekendtgørelsen i 2013, så der kommer yderligere klarhed over reglerne. Det er håbet, at det dermed ikke bliver nødvendigt med kørselsdispensationer fremover. Til gengæld forventes indarbejdet et helårligt kørespor fra Tatsip Ataa til Tasersuaq og vinterspor på fjordisen til Tatsiaq Ataa og gennem Ørkendalen.

Drivjagt udbredes mod syd

Det øgede fokus på motoriseret transport og kørespor syd for Kangerlussuaq skyldes, at der stadig er alt for mange moskusokser i området syd for Kangerlussuaq, især nær Paradisdalen og Tasersiaq. En ny moskusokse-bekendtgørelse, der bl.a. omfatter drivjagt og kommende retningslinjer herom skaber grobund for, at det kan blive rentabelt at køre længere mod syd, hvor de store moskusokseflokke trives.

Stella Ege Kristensen fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug håber på, at vinterjagten efter næste nytår kommer til at ske på baggrund af den nye moskusokse-bekendtgørelse. Det skulle gerne give grundlag for at flere fangere kan få en fornuftig indtjening i årets første måneder.Trofæjagtkoncessioner på vej

Et tredje lovtiltag er loven om koncessioner, der blev godkendt af Inatsisartuts efterårssamling i 2012. Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked forventer at have retningslinjer på plads i løbet af foråret, og det gør det muligt for Qeqqata Kommunia at præsentere en køreplan for indførelse af trofæjagtskoncessioner umiddelbart herefter.

Igen er det med henblik på at vi som land skal få mere ud af de store moskusokseflokke, der lever syd for Kangerlussuaq. Med ordnede forhold omkring trofæjagten ser vi frem til at de mange lokale trofæjagtsoperatører kommer til at tjene gode penge hjem til dem selv og landet, siger Tina Jensen fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked og Qeqqata Kommunias planchef Hans Holt Poulsen samstemmende.

Forvaltningsplan og møde herom

Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq blev godkendt af Inatsisartut i 2010, og der er enighed blandt alle, at den har været vigtig for udviklingen af befolkningens muligheder, turismen og jagtinteresser i det åbne land omkring Kangerlussuaq.

Forvaltningsplanen er opdelt i tre hovedområder. I Kangerlussuaq og langs det store vejnet fokuseres på at skabe gode rekreative muligheder for befolkning og turismebranchen. Nord for Kangerlussuaq er der fokus på at sikre den enestående natur, hvor Grønlands største rensdyrkælvningsområde, RAMSAR-område og et potentielt UNESCO verdensarvsområde skal beskyttes. Syd for Kangerlussuaq har moskusokserne skabt grobund for en værdifuld moskusoksefangst for både fangere og trofæjagtsoperatører.