airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse af kommuneplantillæg nr. 2

Kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i perioden fra 3. maj 2013 til 28. juni 2013. og er den 4. juli 2013 godkendt endeligt. Kommuneplantillægget bekendtgøres derfor med virkning fra den 11. juli 2013.
11. juli 2013

Kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i perioden fra 3. maj 2013 til 28. juni 2013. og er den 4. juli 2013 godkendt endeligt. Kommuneplantillægget bekendtgøres derfor med virkning fra den 11. juli 2013.

Kommuneplantillægget fastlægger den gamle bydels disponering ved at opdele den i seks del- og detailområder A60/A60.1, A61/A61.1, C1/C1.1, C25/C25.1, D16/D16.1 og D17/D17.1. Kommuneplantillægget skal sikre, at områdets særlige kulturelle, historiske og miljømæssige identitet fastholdes.

Planen ændrer eksisterende afgrænsninger så det bliver muligt at have butiksdrift i B-462 der er relateret til kirkelige handlinger og butiksdrift relateret til turismen i museumsområdet del- og detailområde C1/C1.1.

Farven hvid tilføjes farvevalget i boligområderne, del- og detailområder A60/A60.1 og A61/A61.1., i den gamle bydel

I del- og detailområde C25/C25.1 fastlægges at området vertikalt er fuldt udbygget men at der horisontalt kan udvides i op til 2 etager.

Parkeringskravene og vejbyggelinjerne i den gamle bydel er lempede i forhold til kommunens generelle bestemmelser fordi bebyggelsen er etableret og der er ikke er plads i området. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at fastholde kravene.

Normale bestemmelser for den øvrige by er tilføjet efter relevans f.eks. krav om fundaments højde m.m.