airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse - Kollegieboliger er et fælles ansvar

Qeqqata Kommunias Borgmester Hermann Berthelsen undrer sig over kollegiediskussionen mellem forhenværende Naalakkersuit for Uddannelse Palle Christiansen og nuværende Naalakkersuitsut for Uddannelse Nick Nielsen. De har vist glemt, at kollegieboliger er et fælles ansvar for Selvstyret og Kommunerne.
20. august 2013

Qeqqata Kommunias Borgmester Hermann Berthelsen undrer sig over kollegiediskussionen mellem forhenværende Naalakkersuit for Uddannelse Palle Christiansen og nuværende Naalakkersuitsut for Uddannelse Nick Nielsen. De har vist glemt, at kollegieboliger er et fælles ansvar for Selvstyret og Kommunerne.

Kommunale kollegieboliger

I Sisimiut har vi de sidste 15 år opført over 70 kommunale kollegieboliger til byens egne borgere. Vi så et stort behov for at give kollegieboliger til de studerende, som ikke havde ret til at være i Selvstyrets boliger, da Sanaartornermik Ilinniarfik og ARTEK begyndte at vokse kraftigt. Det var en plan, som vi alle i daværende Sisimiut Kommune var enige om, også Palle Christiansen, da han var medlem af kommunalbestyrelsen i Sisimiut, oplyser Hermann Berthelsen.

”Måske har Palle glemt det, nu hvor han er flyttet til Nuuk og efterspørger Selvstyre kollegieboliger i Nuuk. For i forhold til befolkningstal, burde der være 200 kommunale kollegieboliger i Nuuk, når man sammenligner med Sisimiut. Og hvor mange kommunale kollegieboliger er der egentlig i Nuuk?”, spørger Hermann Berthelsen.

Selvstyre kollegieboliger

Hermann Berthelsen var glad, da Palle Christiansen i 2012 som Naalakkersuisut for Uddannelse planlagde opførelsen af 2 selvstyre kollegieenheder med tilsammen knap 100 kollegieboliger i Sisimiut. Der er nemlig akut behov for kollegieboliger til de udenbys studerende på den nye Råstofskole og det kraftigt stigende antal arktiske ingeniører på ARTEK. Desværre var der kun penge til den ene kollegieenhed, mens den anden blev aflyst.

”Måske skulle det nye Naalakkersuisut medlem på uddannelsesområdet se på disse planer, for det ser ud til, at de blev, da Finanslovsforslaget for 2014 blev udarbejdet.

I stedet for midlerne til den anden kollegieenhed i Sisimiut er midlerne nu flyttet til en kollegieenhed i Nuuk. Har det nye Naalakkersuisut for Uddannelse Nick Nielsen helt glemt, at vi som land satser på en udvikling indenfor minedrift?”, spørger Hermann Berthelsen.

Fælles løsning

Vi har som land brug for kollegier i Sisimiut til vores mineentreprenører og ingeniører, hvis vi ikke skal se på, at disse jobmuligheder går til folk fra andre lande. Jeg ser frem til, at Naalakkersuisut for Uddannelse Nick Nielsen og Naalakkersuisut for Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard får talt sammen og finder ud af, at der er brug for at afsætte midler på Finanslov 2014 til kollegier i Sisimiut.

”Er det ikke bedre, at Selvstyret bruger sine penge på at bygge kollegieboliger, der hvor der er brug for dem, og hvor kommunen samtidig sørger for, at byens egne studerende også har kollegieboliger samt pladsgaranti til alle de studerendes børn. Skaber det ikke det bedste studiemiljø for vort lands studerende og de bedste resultater for vort land?”, spørger Hermann Berthelsen.