airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Qeqqata Kommunias budget for 2014

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i oktober kommunens budget for 2014.
Qeqqata Kommunia forventes at få driftsoverskud på 8,3 mio. kr. i 2014. Herfra fratrækkes
8,4 mio. kr. vedr. udlån til private boliger (statusforskydninger), jf. budgetteret.
Selv om Qeqqata Kommunia budgetterer med et regnskabsmæssigt underskud efter statusforskydninger, på 209.000 kr. i det kommende år, vil kommunen stadig have en sund økonomi.
21. november 2013

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i oktober kommunens budget for 2014.

Qeqqata Kommunia forventes at få driftsoverskud på 8,3 mio. kr. i 2014. Herfra fratrækkes

8,4 mio. kr. vedr. udlån til private boliger (statusforskydninger), jf. budgetteret.

Selv om Qeqqata Kommunia budgetterer med et regnskabsmæssigt underskud efter statusforskydninger, på 209.000 kr. i det kommende år, vil kommunen stadig have en sund økonomi.

Ifølge borgmester Hermann Berthelsen:

Den nye Qeqqata Kommunalbestyrelse fortsætter, hvor den gamle kommunalbestyrelse slap. Nøgleordene for 2014 bliver stram økonomistyring, højt anlægsbudget og bæredygtighed 2020. Kommunalbestyrelsen har i sit første halve år undladt at give tillægsbevillinger, men har i stedet været ansvarlig og fokuseret på nødvendigheden af en stram økonomistyring.

Denne prioritering åbner nu mulighed for, at kommunalbestyrelsen sammen med Selvstyret kan opføre handicap- og ældreboliger i begge byer, til glæde for netop disse medborgere. Herudover har kommunalbestyrelsen besluttet at opføre 6 ”Illorput-2100”-huse i bygderne i 2014 – 2015, samt en daginstitution i Atammik i de kommende år.

Der har været fokus på bæredygtig udvikling, hvilket har betydet gennemførelse af IPad-projekt og skolekonsulentordning i folkeskolerne. I 2014 prioriteres miljøforholdene højt. Derfor er der afsat midler til at ophobet jernskrot i Maniitsoq og i bygderne langs kysten skal fjernes. I Sisimiut opføres en spildoliebrænder hvilket betyder, at de store mængder af spildolie kan anvendes miljømæssigt og økonomisk forsvarligt.

De positive erfaringer fra musikskolen i Sisimiut ønskes videregivet til Maniitsoq, idet bæredygtig udvikling i kommunen indbefatter et aktivt fritidsliv – også for de unge. Denne mulighed søges nu kombineret med indlæring i ansvarsbevidsthed og demokratiske forhold, idet kommunalbestyrelsen har afsat midler til en ungdomskommunalbestyrelse. Hermed får kommunens unge direkte mulighed for at påvirke og få indflydelse på kommunens udvikling i de kommende år.

Det glæder vi os til.

Den nye kommunalbestyrelse ser frem til et spændende år med mange nye opgaver til glæde for kommunens borgere.

Hermann Berthelsen

Borgmester

Bilag:

Download Budgetpjece 2014