airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og IIAN

Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og
IIAN om Kvalitet i ældreomsorg.

Formål med Samarbejdsaftalen
At regulere et struktureret, forpligtende og ligeværdigt samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Departement for Familie og Justitsvæsen.
29. januar 2014

Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og IIAN om Kvalitet i ældreomsorg.

Formål med Samarbejdsaftalen
At regulere et struktureret, forpligtende og ligeværdigt samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Departement for Familie og Justitsvæsen.
At samarbejde om projektet under Nordens Velfærdscenter om "Kvalitet ældreomsorgen".
At strukturere samarbejdet omkring projektet, således at partnerne løfter arbejdet med i fællesskab og dermed skaber synergi ud fra ligeværdighedsprincippet. At strukturere en åben dialog partnerne imellem, således at partnerne er villige til at lade sig udfordre i samarbejdet og arbejde løsningsorienteret.

Læs mere om samarbejdsaftalen her