airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bekendtgørelse angående fremlæggelse af folketingsvalglister

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til al-mindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene 18. februar til og med 4. marts 2014.
5. februar 2014

I henhold til gældende lov skal det hermed bekendtgøres, at lister over valgberettigede, som har fast bopæl i kommunen, vil være fremlagt til al-mindeligt eftersyn i hvert enkelt valgkreds i dagene

18. februar til og med 4. marts 2014

Fremlæggelsen af valglister for Qeqqata valgkreds finder sted i kommu-nekontorernes folkeregistre.

I Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik valgkredse vil valglisterne blive fremlagt i kom¬munens bygdekontorer.

Enhver, som mener, at han eller andre er udeladt af, eller er optaget på valglisten uden føje, kan skriftligt overfor kommunalbestyrelsen fremsætte klage over valglisten ledsaget af en kort begrundelse for klagen.

Klagen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest 6. marts 2014.

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia, den 4. februar 2014

 

Hermann Berthelsen

Borgmester