airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Suliariumannittussarsiuussinerit pingasut Maniitsumi atuuttut

Pingasut suliariumannittussarsiuussinerit Maniitsumi atuuttut makkuupput:

Kalaalimineerniarfiup nutarsarneqarnissaa
Illunnguani Inuusuttut ornittagaat
Utoqqarnut inissiat 12-nik amerlassusillit
28. maj 2014

Pingasut suliariumannittussarsiuussinerit Maniitsumi atuuttut makkuupput:

Qulaaniittut linkit toorlugit annertunerusumik paasisaqarfigisinnaavatit.