airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Ny havn i Kangerlussuaq

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde i torsdag d. 25. september 2014, at der skal arbejdes for en ny havn i Kangerlussuaq. Det er den bedste erhvervsudviklingsinvestering, som det grønlandske samfund kan foretage, oplyser borgmester Hermann Berthelsen, råstof- og infrastrukturudvalgsformand Gedion Lyberth og bygdebestyrelsesformand Knud Olsen. En investering på kun 33 mio. kr., som er tjent hjem på kun 3-4 år.
30. september 2014

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde i torsdag d. 25. september 2014, at der skal arbejdes for en ny havn i Kangerlussuaq. Det er den bedste erhvervsudviklingsinvestering, som det grønlandske samfund kan foretage, oplyser borgmester Hermann Berthelsen, råstof- og infrastrukturudvalgsformand Gedion Lyberth og bygdebestyrelsesformand Knud Olsen. En investering på kun 33 mio. kr., som er tjent hjem på kun 3-4 år.

En ny havn i Kangerlussuaq er nødvendig, fordi den eksisterende havn har en vanddybde på kun 2 meter. Dermed må fragtskibe og krydstogtskibe ligge længere ude ad fjorden, mens mindre pramme og tenderbåde bringer gods og passagerer ind til land, fortæller bygdebestyrelsesformanden i Kangerlussuaq Knud Olsen.

Trods de kaotiske havneforhold vælger en række mindre krydstogtskibe at udskifte passagerer i Kangerlussuaq, mens de større krydstogtskibe vælger at udskifte passagerer i nabolandene, hvorved Grønland mister lufthavnsafgifter og omsætning. En ny havn vil gøre det muligt for flere og større skibe at udskifte passagerer i Grønland fremfor nabolandene, slår Gedion Lyberth fast.

Rambøll har i samarbejde med ARTEK undersøgt mulighederne for en ny havn. Den kan etableres ca. 10 km længere ude ad fjorden end det nuværende havneanlæg. Her er der 10 meters vanddybde ved laveste lavvande og havnen kan modtage skibe op til omkring 230 m i længden svarende til alle kendte skibe der besejler eller påtænker at besejle Vest- og Nordgrønland. Selve havneanlæggelsen estimeres til 23,4 mio. kr.

Der skal etableres en vej til havnen og der er på placeringen gode muligheder for at etablere oplag og faciliteter til at håndtere gods og passagerer. Vejen estimeres til at koste 9,8 mio. kr. Samlet beløber anlægsudgifterne til 33,2 mio. kr. På sigt kan yderligere godsareal anlægges for 7 mio. kr. har de tekniske eksperter beregnet.

De direkte nettodriftsbesparelser og effektiviseringer udgør årligt 3,5 mio. kr., mens de samfundsøkonomiske gevinster ved tiltrækning af flere krydstogtskibe til Grønland med udskiftning i Kangerlussuaq i fremtiden kan estimeres til årligt 7,6 mio. kr.

Borgmester Hermann Berthelsen er sikker på, at alle i Grønland kan se fornuften i at landets sikre udenrigslufthavn får tilkoblet en ordentlig havn, så krydstogtskibene kan sejle turisterne ud til hele Grønland. Jo før, jo bedre for turismeudviklingen i Grønland, slutter borgmesteren.