airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig snerydning vinter 2014-15 i Sisimiut

Forud for den kommende snerydningssæson skal Område for Teknik og Miljø gøre opmærksom på følgende.
7. oktober 2014

Forud for den kommende snerydningssæson skal Område for Teknik og Miljø gøre opmærksom på følgende:

  • Qeqqata Kommunia rydder sne på offentlige veje, stier og trapper. Offentlig veje omfatter veje frem til og med indkørslen til næstsidste arealtildeling, på en vej.
  • Alle offentlige veje er inddelt i 2 kategorier (primær og sekundær typisk P-pladser) De ryddes hurtigst muligt i den rækkefølge. Der kan derfor gå lidt tid inden alle mindre veje er ryddet.
  • Alle genstande og objekter, som ligger i nærheden (inden for 5 meter fra vej eller sti) af offentlig vej, skal være tydelig afmærket. Genstande, som kræver arealtildeling, skal have dette.
  • Skader som sker under snerydningen på genstande, som ikke er tydeligt afmærket, erstattes ikke.
  • Skader på ting, som er tydeligt afmærket, skal meldes straks til Område for Teknik og Miljø, mobil 58 58 77 eller

    52 79 22 eller hafo@qeqqata.gl, Såfremt skaden ikke anmeldes straks, forbeholder Område for Teknik og Miljø sig ret til at afvise skaden.
  • Vi gør opmærksom på, at chauf­fører på snerydningsmaskiner ikke i alle tilfælde vil kunne forventes at være i stand til at se cykler, barnevogne, snescootere, både o. lign. som er anbragt tæt på vejen. Heller ikke i dette tilfælde kan der normalt forventes udbetalt erstatning efter skader, hvis de ikke er tydelig afmærket.
  • Hvis der i forbindelse med sneryd­ningen af offentlige veje opstår generende snevolde mod private veje, indkørsler, stier eller trapper/ramper, er ejeren eller brugeren af disse pligtig til at foretage fjernelse af snevoldene for egen regning.

Du kan se et kort over snerydningsom­råderne på

www.qeqqata.gl.

Har du spørgsmål eller kommentarer til snerydningen,

er du velkommen til at kontakte Om­rådet for Teknik og Miljø.

Med venlig hilsen

Området for Teknik og Miljø

Bilag: