airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Flere lektioner i fremmedsprog i Qeqqata Kommunia

Debatten om folkeskolens sprogkundskaber har raset i den seneste tid. I Qeqqata Kommunia har vi med glæde set, at vores folkeskoleelever over en årrække er blevet bedre til grønlandsk. Det er glædeligt, at vores sprog og dermed kulturelle ståsted er blevet styrket.
22. april 2015

Af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgsformand Evelyn Frederiksen

Debatten om folkeskolens sprogkundskaber har raset i den seneste tid. I Qeqqata Kommunia har vi med glæde set, at vores folkeskoleelever over en årrække er blevet bedre til grønlandsk. Det er glædeligt, at vores sprog og dermed kulturelle ståsted er blevet styrket.

Desværre har evalueringer af folkeskolen i Qeqqata Kommunia og resten af Grønland vist, at denne fremgang ikke er sket i tilstrækkeligt omfang i de øvrige sprogfag, primært dansk og engelsk. Ja, for nogen er det direkte gået tilbage.

Det har Qeqqata Kommunia valgt at gøre noget ved, så kommunalbestyrelsen har på sit første møde i år godkendt en ny timefordelingsplan for folkeskolen. Den skal gælde for det nye skoleår 2015/2016, der starter efter sommerferien.

Ny timefordelingsplan
Den ny timefordelingsplan betyder hovedsageligt, at eleverne skal starte med engelsk fra 1. klasse mod først i 4. klasse på nuværende tidspunkt. Det betyder også, at der vil være næsten 50% flere engelsktimer i løbet af et skoleforløb. Fremover skal skoleeleverne nemlig have samlet 31 ugentlige lektioner i engelsk mod 22 ugentlige lektioner på nuværende tidspunkt.

Selv om den største ændring sker i forhold til engelsk, så øges timetallet også betydeligt i dansk til næste skoleår. Fremover skal vores skoleelever have 5 dansklektioner om ugen gennem hele skoleforløbet. Det betyder samlet 50 ugentlige lektioner i dansk gennem folkeskolens 10 år.

Også mere matematik og flere timer på yngstetrin
Det er ikke kun fremmedsprogene, der styrkes med den ny timefordelingsplan. Der bliver også flere timer til matematik, idet der også her bliver 5 ugentlige lektioner gennem hele skoleforløbet. På nuværende tidspunkt er der kun 4 ugentlige lektioner på yngstetrin, altså fra 1. til 3. klasse.

Da der særligt sættes ind med en tidlig indsats i engelsk, dansk og matematik er der også blevet flere timer samlet på yngstetrin. Til gengæld skæres der tilsvarende nogle timer fra på ældstetrin. I Qeqqata Kommunia har vi haft en del flere timer på ældstetrin end de andre kommuner, og det er vores opfattelse, at det desværre ikke har medført bedre indlæring men måske ligefrem bidraget til skoletræthed i de ældste klasser. Så fremover skal der satses mere på tidlig læring.

Færre timer til……
Samlet set ændres der ikke på timetallet, så når der tildeles flere timer til nogle fag, så må der jo også tildeles færre timer til andre fag. Fremover vil der være færre timer til grønlandsk, personlig udvikling og lokale valg.

Det er kommunalbestyrelsens forventning, at dette ikke betyder, at vores børn bliver dårligere til grønlandsk, bliver upersonlige og mindre aktive. Vi har gennem årene set, at vi har fået uddannet langt flere lærere på Ilinniarfissuaq. Det betyder, at der nu tales mere grønlandsk i folkeskolen og ikke kun i grønlandsktimer, men i alle timerne. Det har utvivlsomt været med til, at vi nu kan se, eleverne er blevet bedre til grønlandsk, når der tales grønlandsk mellem lærer og elever i næsten alle fag.

Tværfaglighed og helhedsorienteret undervisning
Det samme skulle gerne ske med personlig udvikling og lokale valg. Her skal folkeskolens lærere og vi andre som forældre sikre, at vores børn udvikles personligt i alle fag og udenfor skolen. Ligeledes skal vi være bedre til at sikre, at skoleeleverne er fysisk aktive, synger og spiller musik i de øvrige fag. Fx indlæres engelsk måske bedst ved spille og synge Beatles sange. Denne form for tværfaglighed og helhedsorienteret undervisning er vejen frem for vores folkeskole.

Jeg ser frem til at høre forældrenes og det øvrige samfunds kommentarer til Qeqqata Kommunias nye timefordelingsplan. Og mest af alt glæder jeg mig til at den implementeres i næste skoleår.