airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Underskrivning af Udnyttelsestilladelsen og Impact Benefit Agreement for Qaqortorsuaq (Naajat) anorthosit projektet.

Det er med glæde at Naalakkersuisut, Qeqqata Kommunia og Hudson Greenland A/S meddeler underskrivningen af en Udnyttelsestilladelse med eneret og en Impact Benefit Agreement (IBA) for Qaqortorsuaq (Naajat) anorthosit projektet den 24. september 2015.
24. september 2015

Underskrivelsesceremoni 

Udnyttelsestilladelsen giver Hudson Greenland A/S eneret til udnyttelses af anorthosit i Naajat området beliggende i Qaqortorsuaq området mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Tilladelsesområdet er 96 kvadratkilometer. Det påtænkte mineområde vil måle op til 11,5 hektarer – svarende til omkring 16 fodboldbaner.

Naalakkersuisoq for Råstoffer, Andreas Uldum, udtalte: “Udnyttelsestilladelsen er godt nyt for Grønland. Den medfører nye offentlige indtægtskilder for den grønlandske befolkning”.

IBAen er en af hjørnestenene og et stærkt redskab til at kvalificere grønlandsk arbejdskraft til minearbejde på langt sigt, og dermed sætte et lokalt fodaftryk i nye mineprojekter i Grønland. Underskrivningen sender endnu et stærkt signal til råstofindustrien; minearbejde i Grønland er kommet for at blive, og det bliver udført på en bæredygtig måde.

Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq udtalte: “I forsættelse af den alerede underskrevne IBA for rubin/safir projektet i Qeqertarsuatsiaat, er jeg – på vegne af Naalakkersuisut – glad for at vi i dag kan underskrive endnu en IBA – denne gang for Qaqortorsuaq anorthosit projektet”.

Borgmester Herman Berthelsen udtalte: “Dette er også en stor dag for Qeqqata Kommunia og lokalbefolkningen, ikke mindst vores ungdom. Vi har alle set frem til at minen kan blive til en realitet, og jeg håber, at projektet vil komme alle parter til gode i mange år fremadrettet”.

Indledende aktiviteter er allerede på tegnebrættet for dette år, efterfulgt af en anlægsfase i 2016 og fuld produktion i 2017. Ifølge IBAen vil 50 % af arbejdskraften i anlægsfasen være lokal arbejdskraft. For det tredje år af produktionsfasen er målet 80 % lokal arbejdskraft. I alt vil 61 personer være involveret i projektet fra 2017 og frem.

Hudson Greenland A/S udtalte: “Denne IBA bygger på vores gode forhold til Grønland, og den bekræfter vores engagement til at samarbejde om at bygge et succesfuldt mineprojekt. Qaqortorsuaq projektet har potentiale til at have en særdeles meningsfuld økonomisk betydning i Grønland, alt imens der fastholdes om et lille miljømæssigt aftryk”.

Ifølge IBAen vil en væsentlig del af det årlige indkøb af varer og tjenesteydelser til minen være lokalt forankrede. Visse arbejdsplader under anlægs- og produktionsfasen, som fx transport, sikkerhed, catering og brændstoflevering, er allerede øremærkede i IBAen til grønlandske virksomheder. Aktiviteter vedrørende sprængning, forarbejdning samt flytning af malm og gråbjerg vil blive udført af Hudson Greenland A/S.

Som del af IBAen, skal Hudson Greenland A/S udarbejde en rekrutteringsstrategi og arbejde tæt sammen med de kommunale myndigheder, arbejdsmarkedets parte rog uddannelsesinstitutioner. En række praktikpladser og lærepladser vil blive implementeret i projektet, herunder oplærings- og uddannelsesprogrammer for nye medarbejdere i forskellige stillinger.

Hudson Greenland A/S vil allokere 100.000 kr. årligt i 2015 og 2016, samt 200.000 kr. fra 2017 og indtil nedlukningen af minen, til sociale og kulturelle midler. Rettighedshaveren vil derudover allokere 100.000 kr. årligt i 2016 og 2017, samt 300.000 kr. årligt fra 2018 og frem til nedlukningen af minen, til uddannelsesmæssige midler. Såfremt den årlige produktion forøges, vil det samlede beløb af midler automatisk forøges i overensstemmelse med den forhandlede skala.

Formålet med disse midler er at forbedre jobmulighederne i mineindustrien for faglært og ufaglært arbejdskraft samt at fremme og støtte den lokale kultur og idrætsinitiativer.

Billeder fra underskrivelsesceremonien 

For yderligere information, kontakt venligst: 

James Tuer, President, Hudson Resources Inc, Telefon +1 (604) 688-3415, E-mail: tuer@hudsonresources.ca

Jørgen T. Hammeken-Holm, Deputy Minister, Ministry of Mineral Resources, Telefon 346846, E-mail: joeh@nanoq.gl

Jørn Skov Nielsen, Deputy Minister, Ministry of Industry, Labour and Trade, Mobil 55 61 88, E-mail: jsn@nanoq.gl

Laust Løgstrup, Municipal Director, Qeqqata Kommunia, Mobil 70 21 00, E-mail: laul@qeqqata.gl