airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Åbent brev: Kangerlussuaq lufthavn

Jeg var glad for at modtage dine breve af 28. juli og 6. august 2015 om reinvesteringsbehovet i Kangerlussuaq Lufthavn. De viser, at vi fortsætter den direkte dialog om Kangerlussuaqs fremtid, herunder udfordringer med reinvesteringer og muligheder med ny havn osv., som Naalakkersuisut prioriterede med koalitionsaftalen i december 2014.
30. september 2015

Kære Knud 

Jeg var glad for at modtage dine breve af 28. juli og 6. august 2015 om reinvesteringsbehovet i Kangerlussuaq Lufthavn. De viser, at vi fortsætter den direkte dialog om Kangerlussuaqs fremtid, herunder udfordringer med reinvesteringer og muligheder med ny havn osv., som Naalakkersuisut prioriterede med koalitionsaftalen i december 2014.

Dit første brev af 28. juli 2015 omtaler et totalbeløb på 725 mio. kr. fordelt med

  • 250 mio. kr. på landingsbane og forplads
  • 280 mio. kr. på opgradering af MIT's bygningsmasse
  • 195 mio. kr. på forsyningsområdet

Det er jo et betydeligt om end overskueligt beløb, som der bør kunne findes løsninger på.

Jeg bemærkede bl.a., at 280 mio. kr. vedrører opgradering af MIT's bygningsmasse. Det skulle svare til 18.700 m2 og 15.000 kr./m2, hvilket i sig selv er et meget højt beløb. Jeg hører gerne, hvilke 18.700 m2 der skal opgraderes indenfor de kommende år og som alligevel ikke kan holde i mere end 10-15 år, jf. mit brev af 13. juli 2015, der indledte vores dialog om lufthavnens renoveringsbehov.

Det er min opfattelse, at en stor del af MIT's bygningsmasse ikke vedrører lufthavnsdrift og bør privatiseres, så det offentlige ikke skal bekoste en opgradering af de gamle basebygninger. Qeqqata Kommunia har selv lige solgt en af de game basebygning på ca. 1.600 m2 til en privat aktør. Jeg erfarer, at vores administrationer har afholdt møde i Kangerlussuaq d. 20. august 2015, hvor netop dette emne var på dagsorden, og der arbejdes videre med en privatisering af Selvstyrets bygningsmasse i Kangerlussuaq. Det lover godt for fremtiden.

Dit andet brev af 6. august 2015 omtaler en øget usikkerhed, så det grove overslag på 250 mio. kr. på "udgiften til renovering af banen og forpladsen ved hotellet nok ikke kan holde, men snarere kan risikere at blive fordoblet". Jeg forstod dit brev af 6. august 2015 således, at vi nu var i en situation, hvor der skulle lægges 250 mio. kr. til de oprindeligt 725 mio. kr. omtalt i brevet af 28. juli 2015, altså nu samlet 975 mio. kr.

Jeg er desværre også kommet i besiddelse af dit svar af 28. august 2015 til Jens-Erik Kirkegaards § 37-spørgsmål om Projekt Newport. Det er ikke så meget Projekt Newport, der fangede min opmærksom, men mere din omtale af et "reinvesteringsbehov i Kangerlussuaq på op mod 2 milliarder kroner" i afsnit 3a.

Der er jo en imponerende stigning fra 725 mio. kr. i dit brev til mig af 28. juli, til 975 mio. kr. kr. i brevet af 6. august 2015 til 2 mia. kr. i dit brev til Jens-Erik af 28. august 2015. Min hovedregning siger umiddelbart, at udgifterne til landingsbane og forplads er steget fra 250 mio. kr. over 500 mio. kr. til op mod 1.525 mio. kr. jf. følgende tabel:

Mio. kr.

Brev af 28. juli

Brev af 6. august

Brev af 28. august

Landingsbane og forplads

250

500

1.525

MIT's bygningsmasse

280

280

280

Forsyningsområdet

195

195

195

I alt

725

975

2.000

Det er selvsagt bekymrende, at der på kun 1 måned kan ske en 6-dobling af renoveringsbehovet på landingsbane og forplads fra 250 mio. kr. til 1.525 mio. kr. Det må selvsagt have dit største fokusområde, og jeg hører gerne hvilke tiltag og hvilket rådgivningsteam der er indsat i den vanskelige situation.  

Jeg ser også frem til at modtage baggrundsmaterialet bag dette nye estimat, så vi kan fortsætte vores gode dialog med at finde løsninger for Kangerlussuaqs fremtid.

I lyset af den alvorlige situation håber jeg endvidere, at vi kan finde tid under mit besøg i Nuuk i næste uge til at diskutere sagen.

Da Naalakkersuisut, Inatsisartut og Pressen åbenbart diskuterer sagen, kopiorienterer jeg dem.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga / Med Venlig Hilsen

Hermann Berthelsen
Borgmester

KOPI:
Inatsisartut Naalakkersuisut Pressen

Yderligere oplysninger kontakt: 

Vicekommunaldirektør

Laust Løgstrup E-mail: laul@qeqqata.gl