airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Familierådslagning

12. oktober 2015
I uge 41 har en række ledende medarbejder under Qeqqata Kommunia blevet introduceret i metoden ”Familierådslagning”. Metoden kan anvendes af en række fagfolk, som arbejder med mennesker. Det er specielt fagfolk ved folkeskolen, daginstitutioner, familieforvaltning mv. i kommunen vil have glæde heraf.

Familierådslagning er en konflikts løsningsmodel, hvor familien og barnet/den unges netværk får en stor andel i at planlægge og gennemfør indsatsen sammen med barnet/den unge selv. Fagfolkene dvs. kommunes ansatte hvad enten det er i folkeskolen, dagsinstitution socialrådgiver, familiebehandler, kan tilbyde en familie en familierådslagning, når der er bekymring eller fare for et barn eller en ung sundhed, trivsel og udvikling. Familierådslagning kan bruges både i myndighedsregi og i forebyggende regi.

Til familierådslagning deltager barnet og den unges pårørende, venner eller andre vigtige personer i barnet og den unges liv. Rådslagning skal være aftalt med barnet, den unge og familien, og det er familien der bestemmer, hvem der skal deltage i rådslagning. Til at organisere selve rådslagningen, ansætter Familieområdet en samordner, som forbereder netværket på mødet, og ordner alt det praktiske vedrørende mødet. Samordneren er en brobygger imellem familien og området.

I familierådslagning er menneskesynet, at alle familier har styrker og ressourcer, også familier som har vanskeligheder. Rådslagningen giver familien mulighed for at tage et medansvar. Selve rådslagningen er inddelt i 3 trin. 1 del er informationsdel, hvor fagfolk giver oplysninger, hvad der ses af ressourcer og belastninger omkring barnet, den unge. I 2 del af mødet, drøfter familien og netværket de udfordringer der er, og lægger en plan for barnet den unge. Fagfolk deltager ikke i 2 del af mødet, men sidder udenfor og kan indkaldes, såfremt familien har brug for hjælp til at komme videre i processen. Når familien er færdig med at drøfte spørgsmålene, og har lagt en plan for barnet den unge, indkaldes fagfolkene i den 3 trin. Her vil planen skulle godkendes, og udgangspunktet er, at planen godkendes, hvis den ikke strider imod barnets bedste.

Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender anser familierådslagning, som værende en yderst brugbar arbejdsmetodemetode, der kan anvendes i det sociale arbejde, da metoden tænker meget i familiesystemer, hvilket passer godt til den grønlandske familiekultur. Endvidere er det politisk besluttet, at det landsdækkende anbringelsestal skal nedbringes, og familierådslagningsmetoden tænkes som et værktøj, der kan imødekomme den politiske beslutning. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har ansat Maria Forberg til at udbrede familierådslagning til alle kommuner i Grønland, hvorfor Qeqqata Kommunia haft besøgt af hende i uge 41.

Qeqqata Kommunia har taget godt i mod for denne arbejdsmetode, og kommunen har til hensigt at implementere metoden. Familierådslagningsmetoden passer godt i tråd med kommunens tiltag inden for bæredygtighed, under såkaldt delprojekt ”Et bedre familieliv. Her er målet, at familien skal være aktivt deltager, for et bæredygtigt samfund ved at opbygge kompetencer inden for familieområdet, i form af uddannelse og etablering af netværk, og i fokus på rollemodeller og mønsterbrydere, siger afdelingsleder for Familieområdet Johanne Egede Evaldsen.