airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tiltag:”Nej tak til hash” i Maniitsoq

Borgermøde i Maniitsoq vedrørende hash, hvor der var stort interesse.
18. november 2015

"Det er mest bekymrende er, at børn og unges hjerne som er stadigvæk under udvikling skades, når de begynder at indtage alkohol og euforiserende stoffer, selvom de kun prøver det en gang."

Sådan siger Qeqqata Kommunias forebyggelseskonsulent Albrecht Kreutzmann under Qeqqata Kommunias Familiecenters arrangerede borgermøde i Maniitsoq den 15. oktober 2015 - under slogan "Nej Tak til hash".

Der var stort interesse blandt borgerne i Maniitsoq om at debattere om misbrug af alkohol og hash ved Maniitsumi Katersortarfik - og det viser sig at misbrugsproblematikken er en alvorligt sag.

Andre fremlægger; Anne Grethe Josefsen og Margrethe Kreutzmann fra Maniitsup Peqqissaavia siger i deres fremlæggelse at der har i perioden fra 2012 til 2015 i alt 39 gravide og deres samlever/ægtemand henvist til misbrugsbehandling, fordi de er misbruger af hash. Udover disse tal formodes endnu flere der er forbruger af hash, og tallene synes at være bekymrende. Her opfordrer sundhedspersonalet fra Peqqissaavik om at samfund som sådan bør være sammen om at bekæmpe hashmisbrug i Maniitsoq.

Miljøarbejderen Inger O. Lyberth bekræftede misbrugsproblematikken, blandt andet nævner at en af klient har fortalt at en flok børn er begyndt også at købe hash sammen, efter de har samlet en sum af penge sammen for at købe, så går det op på fjeld, fordi de ikke har noget et sted at være for at ryge hashen. Det er tale om børn og unge mellem 11 til 15 år. Og her er borger meget overrasket om den situation af misbrugsproblematikken, som fremvises med billeder som dokumentation.

Politiet som også deltog til borgermødet fremlagde også statistik over beslaglagt mængder af hash i perioden fra 2009 til 2013 i hele Grønland, som viser en voksende tendens i hele landet.

Formålet med borger mødet er, at debattere hashmisbrugsproblematikken og dennes konsekvenser for familielivet og sundheden. Det er også med henblik på at kunne tydeliggøre borgernes og instansernes underretningsforpligtelse, som alle er berørt heraf. Her skal borgerne være bevidst om det faktiske forhold samt misbrugets konsekvenser, med udgangspunkt af overraskende beviser.