airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata kommunalbestyrelse kræver

Af Qeqqata kommunalbestyrelse
9. november 2015

1. Qeqqata kommunalbestyrelse kræver, at Naalakkersuisut fremlægger baggrundsmateriale vedr. Kangerlussuaq Lufthavns renoveringsbehov.

2. Qeqqata kommunalbestyrelse kræver, at Naalakkersuisut fremlægger, hvem der har udarbejdet og kvalitetssikret oplysningerne om Kangerlussuaq Lufthavns renoveringsbehov.

3. Qeqqata kommunalbestyrelse kræver, at Naalakkersuisut holder borgermøde i Kangerlussuaq om fremtidsplanerne for Kangerlussuaq.

Qeqqata kommunalbestyrelse finder det uacceptabelt, at Naalakkersuisut, dets embedsfolk og Mittarfeqarfiit udarbejder notater om Kangerlussuaq Lufthavn og melder det ud i pressen uden at baggrundsmaterialet er offentligt tilgængeligt, uden at det fremgår, hvem har udarbejdet og kvalitetssikret materialet og uden at der holdes borgermøde om disse forhold.

A. Qeqqata kommunalbestyrelse opfordrer Naalakkersuisut til at fremlægge en sektorplan for luftfart, så Inatsisartut kan tage beslutning om lufthavne på et oplyst grundlag.

B. Qeqqata kommunalbestyrelse opfordrer Naalakkersuisut til at fremlægge infrastrukturplaner, hvor alle landets regioner og dermed også Qeqqata Kommunia udvikles.

C. Qeqqata kommunalbestyrelse opfordrer Naalakkersuisut til at fremlægge realistiske anlægsplaner ift. landets økonomiske formåen

Qeqqata kommunalbestyrelse finder det uacceptabelt, at Naalakkersuisut lægger op til vidtrækkende beslutninger, hvor Inatsisartut bemyndiger Naalakkersuisut at projektere og anlægge lufthavne på baggrund af et 6-siders notat til Inatsisartut og et 2-siders notat om Kangerlussuaq Lufthavns renoveringsbehov. Desuden fremgår det ikke, hvilke længder de nye landingsbaner skal have, og hvad det koster.

Qeqqata kommunalbestyrelse finder det bekymrende, at Naalakkersuisut åbenbart ikke er mere opmærksomme på de negative konsekvenser for investorer og befolkningen i Qeqqata Kommunia og særligt i Kangerlussuaq af de forskellige løse udmeldinger.