airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata kommunalbestyrelse har godkendt budgettet for 2016 og overslagsårene 2017-2019

Med økonomisk balance mellem indtægter og udgifter som følge af prioriteringer til budget 2016 samt hård økonomistyring i forhold hertil.
15. december 2015

Kommunens økonomi forværres af Selvstyrets økonomiske beslutninger. Desværre blev et forslag til permanent udligningsordning erstattet af en midlertidig udligningsordning for en tre årige periode med langt færre indtægter til Qeqqata Kommunia. I lighed med tidligere år ser det endvidere ud til at hovedstadskommunen igen prioriteres og de tre andre kommunerne nedprioriteres i Finansloven i forhold til anlægsprojekter.

Qeqqata Kommunias økonomi er usikker på grund af nævnte punkter og forværres yderligere ved, at Selvstyret finder det hensigtsmæssigt at flytte virksomheder fra Qeqqata Kommunia til Nuuk og prioriterer nye initiativer i Nuuk. Kommunalbestyrelsen har i enighed truffet beslutning om at prioritere anlægsprojekter, der indgår i samfinansieringsordninger med selvstyret. Såfremt Naalakkersuisut vælger en anden strategi med fokus på decentralisering, vil kommunen være startklar.

Qeqqata Kommunia afventer, at Selvstyret tager ansvar og støtter kommunens anlægsansøgninger på de områder, hvor vi har fælles ansvar, fx familiecenter i Maniitsoq og nye handicapcentre i byerne. I den situation er det mest hensigtsmæssigt, at Selvstyret støtter disse fornuftige tiltag, der særligt fokuserer på erhvervsudviklingen med ATV spor/veje, investeringer i kloaksystemer, nødvendige investeringer i kirkegårde samt bygningsrenovering og ikke mindst nye tiltag indenfor børn og ungeområdet samt ældreområdet.Uddrag af Anlægsudgifter vedr. det tekniske område af budgetberetning 2016:

  • Kloakrenovering/Grønlands Selvstyret

    Der er afsat 3,5 mio. kr. til ordning om samfinansiering med Selvstyret for 2016 til 2019

  • Udvidelse af Kirkegård   

    Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2016 til udvidelse af kirkegård i Maniitsoq samt 1,0 mio. kr. i 2017 -2019 til vej til kirkegård i Kangaamiut.

  • ATV-sporet

    Der er afsat 6,0 mio. kr. i 2016 samt 12,0 mio. kr. i 2017 til ATP spor, primært mellem Kangerlussuaq og Sisimiut samt fra Tasiussaq til Apussuit ved Maniitsoq

Qeqqata Kommunias er indenfor det private erhvervsliv inde i en positiv udvikling, der forhåbentlig kan opveje Selvstyrets nedprioritering af kommunen. Den reelle erhvervsudvikling med nye fiskefabrikker i både Sisimiut og Maniitsoq, åbning af Hudson mine og stigende turisme med flere krydstogtskibe peger i positiv retning for Qeqqata Kommunia. Forhåbentlig kan disse nye tiltag opveje de mistede skatteindtægter fra de fraflyttende selvstyreenheder. 

Selvstyret fokuserer efter kommunalbestyrelsens opfattelse deres udvikling forkert og investerer Grønlands penge ineffektivt samt ikke i de reelle vækstcentre i landet, der er forudsætninger for udvikling af Grønlands fremtid. Qeqqata Kommunalbestyrelse har i forbindelse med Naalakkersuisut fremlagte lufthavnspolitik i 2015 særligt udtrykt, at man finder det bekymrende, at Naalakkersuisut åbenbart ikke er mere opmærksomme på de negative konsekvenser for investorer og befolkningen i Qeqqata Kommunia og særligt i Kangerlussuaq af den fremlagte politik og forskellige løse udmeldinger.

Trods dette ser kommunalbestyrelsen frem til et spændende år med nye opgaver til glæde for kommunens borgere.

Budgetberetning 2016