airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hædersprisuddeling i Qeqqata Kommunia

Qeqqata Kommunia uddelte mandag den 14. december 2015 hæderspriser for en rækker borger, hhv. i Sisimiut, Sarfannguit, Kangaamiut og Napasoq.

Qeqqata Kommunia uddeler hvert år overfor sine borger i form at diplomer og pengegave. Hæderspris går til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor for Qeqqata Kommunia. Det er kommunalbestyrelsen som fastsætter hædersprisens antal og pengegavens størrelse.

Kommunalbestyrelsen spørger sine egne borger, foreninger samt organisationer om at vælge hædersprismodtager, og borgerne skal fremkomme med velbegrundet indstillinger til kommunalbestyrelsen. Individuelle personlige indstillinger kan ikke komme i betragtning, d.v.s. at man ikke kan indstille sig selv, samt at den der indsender forslag, må ikke foreslå ægtefælle, be¬slægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskende¬børn.

Qeqqata Kommunia hæder i 2015 i alt 6 personer.
21. december 2015

Karl Lennert 

Karl Lennert 65 år, Sisimiut. Karl Lennert er den første grønlandske tandlæge og blev færdiguddannet i 1978, og har arbejdet som tandlæge i 37 år, heraf som ledende tandlæge i Sisimiut i 32 år. Karl Lennert er en dygtig og samvittighedsfuld tandlæge og brænder for sit arbejde og hjælper mange i sin branche ikke kun i Sisimiut men også for hele landet. Trods, Karl Lennert er en travlt tandlæge har han altid tid til at hjælpe andre ifm. råd og vejledning i tandlægegerningen. Karl Lennert har gennem sit lederskab i Tandklinikken udviklet arbejdspladsset til et top moderne klinik trods lille fysiske ramme. Han er også den leder som har skabt mest stabile og veluddannede grønlandsk personale indenfor for alle faggrupper i tandplejen. Trods Karl Lennert har opnået pensionsalder er han forsat arbejde som fuldtids som tandlæge.

Nukaaraq Olsen 

Nukaaraq Olsen 70 år, Sisimiut. Nukaaraq Olsen har været leder på skindsystuen Natseq gennem 30 år. Nukaraaq Olsen er ikke en fremtrædende person og er en stille væsen. Trods det har hun været meget aktivt person og med sit engagement og troværdighed har hun givet store indflydelse i samfundet. Nukaaraq Olsen har bla. været med til at etablere og været medejer af systuen Natseq og drive denne som leder i mange år. Hun har været med til at udvikle bla. benyttelse og behandling af moskusuld og været med til at udvikle værktøj hertil, som har haft stort betydning produktets udvikling. Hun har i mange år været medlem af bestyrelsen i Sanningasoq Tungujortoq (Blå Kors), og har været med til forebyggelse af alkohol. Hun har haft stort indflydelse af genopførelse af Blå Korsets hus, Kunuk, efter et stormvejr havde ødelagt huset. Til trods for hun ikke faglægt har hun haft en stor indflydelse i skindhåndværket som vi kender i dag, specielt efter grønlandsk nationaldragter.

Billede: Karl Lennert og Nukaaraq Olsen

Karl Timas Kajussen 

Karl Timas Kajussen Nukappiaraq 69 år, Sarfannguit. Karl Timas Kajussen er fanger og fisker og ikke mindst som rensdyrjager siden barnsben. Karl Timas Kajussen er en glad og kærligt person overfor sine medmennesker og er meget hjælpsom. Han har været forbillede for mange unge mænd og har rådgivet mange ifm. fiskeri. Han har altid været med til frivillighed og været med til bestyrelse bla. ved Fiskeri- og fangstforening og har været formand ind til han blev ældre. Karl Timas Kajussen havde også været bygdepolitiker, hvor han var medlem af bygdebestyrelse i Sarfannguit i en periode.Sofiaaraq O. Petrussen 

Sofiaaraq O. Petrussen Iipi 68 år, Kangaamiut. Sofiaaraq O. Petrussen har haft en god indflydelse for kulturen, som sangkor og sangskrivning, og har selv medvirke til udgivelse af en CD. Hun har passion for håndarbejdet og er selv meget sportsligt aktiv som løbetur. Hun er et godt eksempel for sine medborgere. Hun har altid deltaget borgerarrangementer, bla. havde hun stået som koordinator for flere arrangementer, bla. ifm. nationaldagen mm. Hun har også været med til arrangement nytårssammenkomster ”Inuusuttut Nuannaavat”.

Poul og Maren Levisen 

Ægteparret Poul Levisen 63 år og Maren Levisen 65 år, Napasoq. Maren Levisen har opdraget mange børn og andre familiemedlemmer, og det er en af årsagen til at hendes mand kunne oprethold og udvikle sit fiskerierhverv, hun er en stærk moder. Poul Levisen havde haft rejer- og krabbekutter i mange år og har været foregangsmand inden for fiskeri. Poul Levisen startede som fisker siden han var barnsben, og har haft stort drivkraft for at udvikle sig, og være med til udvikling af fiskerierhvervet. I en ung alder stod han allerede for at føre kutter efter rejerfiskeri, hvor han så senere selv fik 29 fods fiskekutter. I 1984 besluttede han at anskaffe sig en 42 fods rejekutter. Da rejefiskeri stoppede i Napasoq, overgik han til krabbefiskeri. Han havde haft stabile og trofast besætning i sit kutter, og det skyldes hans evne som habilt kutterfører.