airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommuniani nersornaasiineq

2015-imi ataasinngorneq decembarip 14-iani Qeqqata Kommunia innuttaasunut, ilaatigut Sisimiuni, Sarfannguani, Kangaamiuni Napasumilu nersornaasiivoq.

Ukiut tamaasa Qeqqata Kommunia innuttaasuminut allagartamik aningaasanillu tunniussilluni nersornaasiisarpoq. Qeqqata Kommuniani eqiasuillutik, aallartitisarlutik immikkullu nersugassamik iliuuseqartunut nersornaat tunniunneqartarpoq. Nersornaasigassat amerlassusiat kiisalu aningaasat annertussusissaat kommunalbestyrelsimit aalajangerneqartarput.

Innuttaasut, peqatigiiffiit kiisalu kattuffiit nersornaammik tunineqarnissamut piukkutaannik toqqaanissamut kommunalbestyrelsimit apersorneqartarput, innuttaasullu kommunalbestyrelsimut tunngavilersorluakkamik innersuussuteqassallutik
2015-imi Qeqqata Kommunianit inuit arfinillit nersornaasigaapput. Inuit ataasiakkaat nersornaaserneqartussatut immin¬nut siunnersuutigisinnaanngillat, kiisalu siunnersuuteqartoq nuliaminik uimi¬nilluunniit, eqqarleri¬saminik imaluunniit ningaarisaminik ukuari¬saminilluun¬niit killormullu sakiminik aammalu soorlu soralussatut qanitsigisumik eqqarle¬risa¬mi¬nik siunnersuutigisaqarsinnaanngilaq.
21. december 2015

Karl Lennert 

Karl Lennert 65-inik ukiulik, Sisimiut. Karl Lennert kalaallini siullersaalluni kigutilerisunngorpoq, ilinniakkani 1978-imi naammassivaa, ukiunilu 37-ni kigutilerisutut sulisimalluni, ukiunilu taakkunani ukiuni 32-ni Sisimiuni kigutilerisut pisortaatut sulilluni. Karl Lennert kigutilerisuuvoq pikkorissoq peqqissaartorlu, suliaminut tunniusimalluinnartuuvoq arlalippassuarnik ikiugaqartarluni, ikiuisarninilu Sisimiuni kisimi ingerlatinngilaa, aammali nuna tamakkerlugu ikiuisarluni. Karl Lennert ulapikkaluarluni, kigutilerinerup tungaatigut siunnersuinissaminik ilitsersuinissaminillu piffissaqartuaannarpoq. Kigutileriffik mikigaluartoq, Karl Lennert Kigutileriffimmi pisortaanermigut suliffik nutaaliaasutut ineriartortissimavaa. Soorluttaaq kigutileriffimmi suliaqarfinni assigiinngitsut iluani kalaallinik patajaalluinnartunik ilinniagaqarluartunillu pisortaanermigut pilersitsisimavoq. Naak Karl Lennert utoqqalilluni pensionersinnaanngoreeraluarluni, suli tassa ulloq naallugu kigutilerisutut sulisarpoq.

Nukaaraq Olsen 

Nukaaraq Olsen 70 ukiulik, Sisimiut. Ukiuni 30-ni Nukaaraq Olsen ammerivimmi Natsermi pisortatut sulisimavoq. Nukaraaq Olsen nuimasuunani nipaatsuuvoq. Taamaakkaluartorli tunniusimanermigut, tatiginarnermigullu inuiaqatigiinnut annertuumik sunniuteqarluartumik suliniuteqartarsimavoq. Ilaatigut Nukaaraq Olsen ammerivimmik Natsermik pilersitseqataalluni piginneqataasimavoq, taamatullu ukiorpassuarni ingerlatsisuusimalluni. Ilaatigut umimmaat qiviuinik, annertuumik pingaaruteqarneranillu ineriartortitsisumik, atuinissamut suliarinninnissamullu ineriartortitseqataasimavoq, taamatullu atortussanik ineriartortitseqataasimalluni. Ukiuni arlaqartuni Sanningasoq Tungujortumi siulersuisuni ilaasortaasimavoq, soorluttaaq imigassamik pinaveersaartitsinermut peqataasimalluni. Anorersuarnerup kinguneranik Sanningasoq Tungujortup illuutaata, Kunuk, aserornerata kingorna napparneqaqqinnissaanut annertuumik sunniuteqarsimavoq. Naak ilinniagaqanngikkaluarluni, amernik kusanartuliornermut, pingaartumik kalaallisuuliornermut sunniuteqangaatsiarsimavoq.

Asseq: Karl Lennert aamma Nukaaraq Olsen

Karl Timas Kajussen 

Karl Timas Kajussen Nukappiaraq 69-inik ukiulik, Sarfannguit. Karl Timas Kajussen piniartuullunilu aalisartuuvoq, minnerunngitsumik meeraanerminiilli aavariartartuulluni. Karl Timas Kajussen inoqatiminut qiimasumik kiinnertarpoq, asannittuuvoq ikiuukkumatuujullunilu. Angutinut inuusuttunut arlaqartunut maligassiuisuuvoq, aalisarnerullu tungaatigut arlalippassuarnut siunnersuisarluni. Nammineq kajumissutsiminik ingerlatsiuartuuvoq, ilaatigut Aalisartut piniartullu peqatigiiffiani siulittaasunut ilaasortaasimalluni, utoqqalinissanilu tikillugu siulittaasuusimalluni. Tamatuma saniatigut Sarfannguani nunaqarfimmi aqutsisuni Karl Timas Kajussen ilaasortaasimavoq.

Sofiaaraq O. Petrussen 

Sofiaaraq O. Petrussen Iipi 68-inik ukiulik, Kangaamiut. Kulturikkut Sofiaaraq O. Petrussen sunniuteqarluarsimavoq, ilaatigut erinarsoqatigiinni taalliortutullu, soorluttaaq CD-mik saqqummersitsinermut peqataasimalluni. Assarsornermik pingaartitsisuuvoq, arpattarnermigullu timersornermik ingerlataqartuulluni. Innuttaaqatiminut maligassiuilluartuuvoq. Innuttaasunut aaqqissuussinerni peqataajuartuuvoq, ilaatigut aaqqissuussani arlaqartuni ataqatigiissaarisutut inissisimasarluni, soorlu inuiattut ullorsiornermi il.il. Soorluttaaq ukiortaami ataatsimuualaarnernut “Inuusuttut Nuannaavat”-mut aaqqissuussinermut peqataasimalluni.

Poul aamma Maren Levisen 

Aappariit Poul Levisen 63-inik ukiulik aammalu Maren Levisen 65-inik ukiulik, Napasoq. Maren Levisen meeqqanik arlaqartunik kiisalu ilaqutaasunik perorsaasimavoq, Maren-ip perorsaanermik isumaginnittarnera patsisaalluni, uiusup aalisarnermik inuutissarsiornerminik aallussisinnaallunilu ineriartortitsisinnaasimavoq, anaanaallunilu nukittooq. Ukiuni arlaqartuni Poul Levisen raajarniutinik assagiarsunniutinillu angallateqarsimavoq, taamaalillunilu aalisarnerup iluani maligassiuisuusimalluni. Poul Levisen meeraallunili aalisarnermik ingerlatsilersimavoq, taamaalilluni ineriartornissaminut piumassuseqarluarsimalluni, taamatullu aalisarnermik inuutissarsiornermut ineriartortitseqataasimalluni. Inuusuttuullunili raajarniummik ingerlatsisuusimavoq, kingusinnerusukkullu nammineq aalisariutissaminik 29 fods-imik angallatitaarluni. 1984-imi 42 fods-imik raajarniutitaarniarluni aalajangerpoq. Napasumi raajarniarneq unimmat, assagiarsunniartalerpoq. Angallatimini patajaatsunik tatiginartunillu inuttaqartarsimavoq, tamatumalu angallammik ingerlatsilluarsinnaanerminik takutitsilluni.