airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation - Illorput 2100 i Sarfannguit

På vegne af bygherren, Selvstyret, udbyder hermed Qeqqata Kommunia ovenstående opgave i offentlig licitation.

Opgaven omfatter opførsel af typehus Illorput 2100 på i alt ca. 112 m² i Sarfannguit.

Arbejdet udbydes i hovedentreprise.

Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris, jf. Særlige Betingelser for projektet.

Arbejdet forventes opstartet: Forår 2016
Alle arbejder forventes afleveret: Forår 2017
27. januar 2016

Udbudsmaterialet bestilles og kan leveres fra 1. februar 2016 ved henvendelse til:

Mathias I. B. Dahl, Udviklingsingeniør

Makkorsip Aqq. 2 - 3911 Sisimiut

Email: mibd@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt et komplet sæt udbudsmateriale pr. e-mail. Den elektroniske udgave kan også hentes selv på følgende hjemmeside:

www.qeqqata.gl/Borger/Byggeri - aktuelle sager/Licitationer

Herefter må tilbudsgiveren selv bekoste mangfoldiggørelse af udbudsmaterialet efter behov. Ligeledes tilsendes alle revisioner af udbudsmaterialet pr. e-mail. Entreprenøren skal herefter selv bekoste mangfoldiggørelse af det nødvendige antal eksemplarer for arbejdets gennemførelse til alle underentreprenører mv.

For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen, og ved erklæring fra pengeinstitut at tilbudsgiver kan stille den nødvendige sikkerhed jf. AP95 § 6.

Dato for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.

Udbudsmaterialer kan hentes her:

0 – US Illorput2100

1 – SB Illorput2100 + Bilag

2 –Tilbudsblad Illorput 2100

3 – Byggevejledning eksl. VVS og EL

4 – Byggevejledning tillæg VVS

5 – Byggevejledning tillæg EL

6 – Pakkeliste 112 m² original

7 - Tegninger