airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmester Hermann Berthelsens nytårstale

Nytår 2016.

Godt nytår til jer allesammen.

Jeg håber, at I alle er kommet godt over året der er gået.
1. januar 2016

Året 2015 har været uforglemmeligt. Hendes Majestæt Dronning Margrethe den anden og Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen besøgte Qeqqata Kommunia her i sommers. Under regentparrets besøg blev der fokuseret på bæredygtighedsprojekter.

  • I Maniitsoq fremviste vi projekter for børn.
  • I Sisimiut fremviste vi projekter for unge.
  • I Kangaamiut fremviste vi projekter for ældre.

Vi er ikke mindst glad for vores ansøgning om optagelse i UNESCO-s verdensarvsliste under FN kunne vises til Regentparret med kongeskibet Dannebrog ved NIPISAT, som hører under et af vores projekter. Vi takker Aage V. Jensen Fonden for finansiering af vores projekt til optagelse i UNESCO.

Jeg vil gerne takke alle, samt borgerne som har hjulpet til under besøget. Jeg vil ikke mindst takke børnene og velkomstparaden, som glad byd gæsterne velkommen. I har fremvist Qeqqata Kommunia fra dens bedste side.

Den gode Daginstitution ”Meeqqerivitsialak” er blevet godt implementeret i Qeqqata Kommunias byer og bygder, hvor blandt andet nogle af vores pædagoger på området gennemgik basis niveauet og modul 1 i forbindelse med Den gode daginstitution, og er nu gået i gang med modul 2. Inerisaavik står for uddannelsen, som består af fire moduler. Daginstitutionspersonalet i bygderne vil blive oplært af de studerende.

I 2015 blev der udklækket 16 nye pædagoger under den decentrale pædagoguddannelse, og alle er nu ansat under Qeqqata Kommunia. I august startede 21 nye studerende på uddannelsen, som skal vare lidt over 3 år, og vi glæder os allerede til at skulle arbejde sammen med dem, når de engang bliver færdige med deres uddannelse.

Med udgangspunkt i nytænkning, har vi under uddannelsesområdet implementeret fjernundervisning ved bl.a. brug af Granny Cloud. Granny Cloud er en undervisningsmetode, hvor engelsktalende lærer underviser bygdeelever i engelsk via Skype. To hold, som går i 1-3. klasse, i Atammik startede i foråret, hvor de hver uge bliver undervist i engelsk af en lærer i Canada og en i Hong Kong.

I september blev et hold startet i Kangaamiut, og er tilknyttet lærere fra Sydafrika og Canada.

Vores forventning med denne undervisningsmetode er, at niveau i engelskundervisning vil blive højnet, ligesom deres muligheder for videreuddannelse vil blive udvidet.

Vi håber, at Selvstyret vil øge boligbyggeriet i vores kommune. Vi kan jo se, at der bliver saneret flere boligblokke i Sisimiut og i Maniitsoq. Der bør bygges erstatningsboligblokke.

Vi har desuden afsat midler til 20-20-60-ordningen og andelsboligbyggeri, for således at forbedre borgernes muligheder for at bygge deres egen bolig.

Vi har desuden afsat midler til boligbyggeri i nogle af vores bygder.

Forskellige tiltag i Området for Familie er i gang, for således at optimere borgerservicet og sagsbehandlingen.

Som ny har vi blandt andet oprettet et rejsehold, for at øge vores service i bygderne.

Rejseholdets primære opgave er, at hurtigbehandle tunge familiesager. Sagerne skal behandles løbende i tæt samarbejde med familien.

Det nye ungdomshus i Maniitsoq er ibrugtaget, ligesom det privat drevet ungdomshus i Sisimiut blev ibrugtaget i år. Jeg forventer, at serviceringen af de unge vil blive forbedret via ungdomshusene. Vi glæder os til at samarbejdet med de unge.

I forbindelse med 2015, skal vi blandt andet huske, at der i efteråret blev givet en tilladelse til ny minedrift. Hudson Ressources kan dermed påbegynde sin udvinding af Anorthosit mellem Itilleq og Kangerlussuaq. Vi håber, at udvindingen kan påbegyndes i 2016.

Såfremt udvindingen bliver en succes og råstoffet bliver udnyttet i glasfiberfabrikker, vil vi om to år blandt andet kunne se joller i Grønland, der er blevet bygget af grønlandske råstoffer.

En anden spændende ting er, at der vil blive åbnet en anden mine i vores kommune om nogle år, efter fund af Nikkel.

Jeg er ikke i tvivl om, at der vil blive åbnet flere miner i vores kommune i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at virksomheder i vores kommune er opmærksom på forberedelser til at kunne servicere miner.

Såfremt man ikke har forberedt sig, kan andre jo tage opgaverne.

Qeqqata Kommunia har til hensigt at hjemtage flere handicappede, som bor i Danmark i dag. Grundlæggende forberedelse og omhyggelig planlægning er essensen her. Det er vigtigt, at der er egnede boliger samt kvalificerede personale.

Der skal på baggrund af dette bl.a. i samarbejde med Pisoq og Piareersarfik blive afholdt kurser for personer, der skal arbejde med handicappede. Der vil bl.a. være kurser angående håndtering af handicappede med ADHD/ Austisme.

Således vil vi allerede her være forberedt med personalet, der kan varetage borgere med forskellige handicap. Under forberedelsen vil et tæt samarbejde med de eksisterende ressourcer i kommunen være til stede.

Vi skal i samarbejde forberede os til at byde de handicappede velkommen i vores kommune.

Vi skal bygge i alt 32 handicapboliger i Maniitsoq og Sisimiut, og vi håber, at byggeriet vil stå færdigt om to år, til fordel for vores handicappede borger.

Demensafdelingen i Alderdomshjemmet i Sisimiut vil blive ibrugtaget i løbet af året.

I alt 24 ældreboliger i Sisimiut og Maniitsoq vil blive taget i brug iløbet af året.

Til vores glæde, er musikskolen i Maniitsoq klar til at blive taget i brug. Vi forventer, at musikskolen vil være klar til brug i starten af året, så snart de sidste ting i forberedelsen er færdige. Således vil vores børn i vores to byer, have mulighed for at udvikle deres musikalske og sang evner.

Qeqqata Kommunalbestyrelse mener, at Selvstyrets bevillinger ikke giver anledning til, at vi alle har mulighed for at udvikle vores kommuner. Vi skal jo udvikle vores land, i henhold til de muligheder der er i hele landet.

På denne baggrund mener vi, at Naalakkersuisuts udmelding om, at Kangerlussuaq ikke længere skal benyttes som en atlantlufthavn er en stor fejl.

Alle og enhver er jo bekendt med, at der er flere muligheder for udvikling af erhverv i Kangerlussuaq og omegn, hvor nogle af dem kun kan varetages i Kangerlussuaq.

Udvikling af havneforholdene i Kangerlussuaq, er en af vækstmulighederne. Vi vil venligst opfordre Naalakkersuisut til at gøre alvor af sagen.

Vi vil kræve af Naalakkersuisut, at de først tager beslutninger vedrørende store økonomiske sager efter afvikling af konkrete undersøgelser og efter landets økonomiske formåen.

Vore lands troværdighed skal ikke kompromitteres bare for at bygge for byggeriets skyld.

Vores land har ikke råd til lukning af Kangerlussuaq!

Vi har i flere år glædet os til Tele´s kommende søkabel, men som desværre ikke bliver til virkelighed i 2016. Som de 2 nordligste kommuner, vil vi igen kræve Tele og ikke mindst Selvstyret om at fuldføre dette. Hvis der ikke bliver gjort noget ved dette omgående vil vi sakke bagud på området. Det vil forsinke vores udvikling, og det er uacceptabelt. Vi bør have råd til sådanne opgaver, i forhold til andre opgaver.

Vi har fra Kommunalbestyrelsens side afsat midler til anlæggelse af et ATV-spor mellem Kangerlussuaq og Sisimiut. Vi er ikke i tvivl om, at det om 2 år vil medføre nye erhvervsmuligheder. Visionen er, at det vil blive til en reel vej i løbet af nogle år.  Det er bl.a også vores mål, at anlægge et ATV-spor fra Tasiusaq til Apussuit i Maniitsoq. Det vil styrke mulighederne indenfor skiturisme.

Naalakkersuisut bør være mere opmærksomme på udviklingsmuligheder, der ikke kræver store bevillinger og kan afholdes indenfor den økonomiske formåen.

Der har været stor oprydning på dumpen i Maniitsoq med hensyn til miljøet, ligesom projekter for bedre udnyttelse af forbrændingsanlægget til fordel for naturen er startet i Sisimiut. Lignende projekter skal igangsættes i vores bygder.

Kloakken i Atammik, der går gennem skolen og sygehuset, er blandt andet færdiggjort, og en forældet kloak blev udskiftet i Kangaamiut.

Samlet set har vores fiskere heldigvis fisket godt i 2015, til trods for at indhandlingsmulighederne til tider kunne være mangelfulde.

Vi regner med at indhandlingsmulighederne vil blive forbedret i det nye år, da der jo skal iværksættes nye store virksomheder både i Maniitsoq og i Sisimiut.

Jeg er også glad for, at nogle af fiskerne bl.a. er startet med at tørre fisk.

Vi vil fra Qeqqata Kommunia samarbejde for, at levende resurser bliver eksporteret i forarbejdet tilstand.

Vi vil først kunne få råd til at føre vores drømme ud i livet, hvis vi øger værdien af vores råvarer ved at forarbejde dem.

Vi vil ihærdigt opfordre Naalakkersuisut om at høre på vores budskaber fra det enkelte kommuner. Vi mener jo, at de mange ting, der skal løses i vores land, først kan løses ved at samarbejde.

Med disse ord må jeg sige, at jeg er dybt skuffet over bevillingerne til Qeqqata Kommunia for 2016. Jeg vil igen opfordre til, at Inatsisartut fordeler anlægsmidlerne efter befolkningstallene. Jeg vil ikke mindst opfordre til, at ansvaret for anlægsbevillingerne bliver flyttet over til kommunerne omgående.

Jeg vil gerne sige tak til samtlige borgere, der har udvist et godt eksempel i det foregående år. Med jeres samarbejde og fælles indsats, har I vist Qeqqata Kommunia fra dens bedste side.

Jeg håber, at I vil have styrke til at gøre det samme igen i det nye år.

Jeg vil på vegne af Qeqqata Kommunia sige tak til borgerne for året der er gået, og ønsker jer alle et godt helbred i det nye år.