airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

En ligeværdig fremtid

At skabe forandringer kræver en stærk ledelse. Dette gælder i alle samfundsanliggender, også når det er den offentlige sektor, der skal forandres.
16. februar 2016
Vi har nu i alt for lang tid oplevet tøven med at gennemføre de nødvendige strukturforandringer i den offentlige sektor. Udover planerne i den for længst besluttede strukturreform, skal den offentlige sektor tilpasses landets økonomiske formåen.

Alle forandringer har vindere og tabere. Derfor skal alle forstå målet med forandringerne. Målet med forandringerne i den offentlige sektor er at skabe den bedst mulige service til borgerne. Dette kræver, at borgerne inddrages og høres. Dette gælder ikke kun for de store linjer i landets økonomi, men også om hvordan vi skaber bedre rammer for borgere og erhvervsliv i regionerne og lokalområderne.

Det må være indlysende for enhver, at den bedste borgerinddragelse opnås, når beslutninger af betydning for borgerne tages så tæt på de mennesker, beslutningerne indvirker på. Dette er principperne i strukturreformen. På den ene side skabe nogle kommuner af en sådan tilpas størrelse, at de har de fornødne ressourcer til at forvalte regionerne, og så samtidigt at styrke nærheden til de lokalsamfund, som kommunerne består af.

Nu har vi oplevet, at det nærmest har været den modsatte proces, der er blevet sat i gang i forhold til de principper, som strukturreformen bygger på. Centraliseringen har aldrig været mere voldsom, end det vi har set det seneste årti. Det kan vi ikke længere stiltiende acceptere. Nu skal de visioner og værdier, som vi i fællesskab har besluttet, indfries, og det kan ikke gå stærkt nok. Regionerne uden for hovedstaden er nødlidende, og de nødvendige tiltag skal ske hurtigt.

Budskabet i denne rapport er klar: Implementer strukturreformen fuldt ud og gennemfør samtidigt en udflytning af offentlige arbejdspladser til regionerne uden for hovedstaden!

Vi ønsker en ligeværdig fremtid!
Hermann Berthelsen, borgmester, Qeqqata Kommunia
Ole Dorph, borgmester, Qaasuitsup Kommunia
Jørgen Wæver Johansen, borgmester, Kommune Kujalleq

Læs hele rapporten: