airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Indvielsestale ved åbningen af Musikskolen

Lederen af Musikskolen og hendes stab, Gæster og tilstedeværende.
15. februar 2016

Ved viceborgmester Gideon Lyberths afbud skal jeg på kommunens vegne sige et par ord.

Dagen i dag, den 12. februar, skriver sig nu ind i Maniitsoq’s historie.

For dagen, vi har længes efter, er nu omsider indtruffet. Befolkningen i Maniitsoq har fået et musikhus. Selvom det sammenlignet med søsterskoler i udlandet er en lille skole, fremstår dets betydning klart for os, og det er at vi har fået en udmærket mulighed for at fremme evnerne og talenterne inden for sangens og musikkens verden i vort åndsliv. Tillykke med det.

Dette hus har et dobbelt sigte.

Det har været et krav fra kommunalbestyrelsen, at skolen skal være et værested og et lærested – at det skal tjene som et mødested for folk og som et øvelokale for mennesker, der har lyst til at lære musik og sang.

Og der tænkes ikke alene på børn og unge. Dette hus er til for alle i Maniitsoq. Om dagen er det åbent for børn og unge, om aftenen for voksne.

Dette hus er indrettet sådan, at det kan rumme forskellige aktiviteter og arrangementer. Derfor har det været et krav fra kommunalbestyrelsen, at det skal være et hyggeligt sted, og som vi kan se i dag, lever dette også op til formålet.

Kommunens lille befolkning taget i betragtning, kan vi ikke lade være med at være lidt stolte over, at der nu er to musikskoler i vor kommune.

Som bekendt kom Sisimiut først i 2006, og i år blev det vores tur. Med bæredygtighedsprincippet in mente er det kommunalbestyrelsens håb, at der vil være et tæt samarbejde omkring driften såvel i Sisimiut som i Maniitsoq.

Og ikke mindst sætter vi tætte forbindelser til musikskoler i udlandet i højsædet. Verden i dag står åben, og er fuld af muligheder, der bare står og venter på at blive brugt. Vi ønsker derfor denne skole alt godt fremover.

Til slut vil jeg gerne opfordre alle mine byfæller til at passe godt på dette musikkens hus. Gid hensynet til en god fremtid for den må optage jeres sind hele tiden, for den vil blot være et halvhjertet projekt hvis den ikke nyder befolkningens opbakning.

Jeg tillader mig at overbringe borgmesterens og viceborgmesterens lykønskning og hilsen. De ønsker skolen god vind.

Jeg vil endnu engang ønske Maniitsoq med den nye musikskole.

Med disse ord indvier jeg officielt Musikskolen i Maniitsoq.

Tak for ordet.

Siverth K. Heilmann, medlem af kommunalbestyrelsen, 2. viceborgmester, Maniitsoq

Den 12. februar 2016