airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny havn i Kangerlussuaq

Qeqqata kommunalbestyrelse er glad for, at der nu er opnået enighed med Naalakkersuisut og Qeqqata Kommunia om opførelse af en havn i Kangerlussuaq.
25. august 2016

Naalakkersuisut repræsenteret ved Kim Kielsen, Vittus Qujaukitsoq og Knud Kristiansen holdt torsdag d. 18. august 2016 møde med Qeqqata kommunalbestyrelse, hvor Finanslov, Infrastrukturudbygning, Kangerlussuaqs fremtid og ny havn i Kangerlussuaq var på dagsordenen.

Parterne var enige om behovet for infrastrukturudbygninger i hele Grønland. Naalakkersuisut orienterede om lufthavnsplanerne i de tre andre kommuner. Qeqqata kommunalbestyrelse påpegede Selvstyrets manglende infrastrukturtiltag i Qeqqata Kommunia, hvor Qeqqata Kommunia selv har måttet finansiere Sisimiut Havn og genetableringen af Kangerlussuaq bro.

Qeqqata kommunalbestyrelse gjorde opmærksom på, at det nye Finanslovsforslag for 2017 igen viste meget stor ulighed, når 71% af anlægsmidlerne går til en kommune. Parterne var derfor enige om, at der var behov for konkrete anlægstiltag i de 3 andre kommuner for at mindske uligheden.

Parterne var enige om, at Kangerlussuaq Havn bør anlægges hurtigst mulig, og at Naalakkersuisut vil indarbejde en overførsel på 50 mio. kr. i Finansloven for 2017 til Qeqqata Kommunia til opførelse af havnen. Parterne var også enige om, at Kangerlussuaq lufthavn ikke skal lukkes, og parterne inden årets udgang skal afholde et seminar om udviklingen af Kangerlussuaqs mange muligheder.

Qeqqata kommunalbestyrelse roser Naalakkersuisut for at stå ved de tidligere udmeldinger om Kangerlussuaq Havns anlæggelse, bl.a. Formanden for Naalakkersuisuts nytårstale i 2015 og Selvstyrets sektorplaner for henholdsvis havne og turisme. Det er vigtigt, at hele landet udvikles, og at Selvstyret går foran og viser vejen, slutter Qeqqata kommunalbestyrelse.

Billeder til højre viser 3 krydstogtskibe og 1 RAL skib i Kangerlussuaq, der ikke kan komme til kajs pga. den nuværende havns utilstrækkeligheder taget d. 22 august 2016