airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Har du brug for vejledning?

Den 6. september 2016 kommer tre forskellige myndigheder til Sisimiut, med gode råd og vejledning. Du kan møde Rigsombuddet, Ombudsmanden og Center for Arbejdsskader i Amerloq fra kl. 08.00 -12.00.
29. august 2016
Rigsombudsmanden i Grønland
Oplyser om ansøgninger om fælles forældremyndighed, ophør af fælles forældre-myndighed, overførsel af forældremyndighed fra den ene forælder til den anden, separation, skilsmisse, navneændringer, adoptioner og administration af umyndiges midler og fri proces.

Du kan klage til Ombudsmanden for Inatsisartut over Selvstyrets eller kommunernes afgørelser. Du kan også klage over Boligselskabet INI A/S i det omfang, hvor INI har fået tillagt beføjelser til at træffe afgørelser på selvstyrets eller en kommunes vegne.
Husk at det, som du ønsker at klage over, ikke må være mere end et år gammelt, og at du skal have udnyttet eventuelle klagemuligheder. Eventuelle klagemuligheder bør fremgå af det brev, som du har modtaget af Selvstyret eller din kommune. Husk også at tage relevante papirer med til samtalen.

Center for Arbejdsskader administrerer arbejdsskadeområdet, og svarer på spørgsmål om anmeldelse, sagsbehandling, rettigheder, tab af erhvervsevne og erstatninger.
Center for Arbejdsskader administrerer også Gruppeforsikringen, en forsikring for selvstændige fiskere og fangere, som giver økonomisk sikkerhed for dig og din familie, hvis du kommer til skade eller dør under fangst/fiskeri.

Takunissarsi qilanaaralugu - Vi glæder os til at møde jer!