airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

28 nyuddannede pædagogiske vejledere

28 personer ansat inden for det sociale og pædagogiske område i Maniitsoq har afsluttet deres uddannelse som vejledere. Et treårigt, modulopbygget uddannelsesforløb med fokus på arbejdet med børn og unge med særlige behov, og vejledning af forældre og fagpersoner. Uddannelsen er tilrettelagt af IPIS, Viden og Rådgivningscenter om handicap, og blev afsluttet den 15. september 2016 af 28 personer alle bosat i Maniitsoq.
20. september 2016

Formålet med uddannelsesforløbet var at give fagpersoner, der dagligt arbejder direkte med børn og unge med særlige behov og deres familier, værktøjer til at kunne vejlede børnene og de unge og ikke mindst deres forældre samt andre fagpersoner.

I løbet af de tre år har deltagerne lært at anvende mange forskellige værktøjer, som de kan bruge direkte i deres daglige arbejde, og således blive i stand til at opstarte den tidlige indsats og støtte uden nødvendigvis at afvente resultatet af den udredning, der i nogle tilfælde kan tage flere år. Der er således som en naturlig del af uddannelsen allerede igangsat adskillige initiativer over for børn, unge og forældre.

En af deltagerne i uddannelsen, pædagogisk konsulent Sara Rosing Heilmann udtaler: ”Jeg synes, at en uddannelse, der retter sig mod lokale fagpersoner, der dagligt arbejder direkte med børn, unge og forældre, hvor deltagerne får og lærer at anvende nogle vigtige værktøjer, giver det største udbytte.”

Hun fortsætter: ”En uddannelse, der tager udgangspunkt i behovene blandt de personer, der arbejder dagligt med målgruppen, er langt mere målrettet og værdifuld end korte, centrale kurser, og jeg håber, at uddannelsen bliver tilbudt i resten af landet, da jeg ikke er i tvivl om, at den vil være til stor gavn for alle.”

For yderligere information:

Sara Rosing Heilmann
Pædagogisk konsulent
sahr@qeqqata.gl