airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærespris 2016 for Maniitsoq

Sammen med Kangaamiut, Napasoq og Atammik
21. oktober 2016
Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til een eller flere indstillede personer.

Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra "Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris".

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens størrelse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2016 og fremkomme med velbegrundede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest mandag den 14. november 2016.

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.



Med venlig hilsen


Hermann Berthelsen
borgmester