airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sparebjørn på kommunens arbejdspladser

En smilende spareisbjørn er symbolet for en ny indsats, Qeqqata Kommunia gør for at blive mere bæredygtig.
Alle kommunens arbejdspladser får hjælp til at spare på el, vand og varme i hverdagen. Besparelsen kan de bruge på deres eget budget. Er elever og lærere på en skole flinke til at skrue ned for varmen, slukke for lyset og vandhanen, kan de måske komme på en fælles udflugt, holde en koncert eller indrette et kreativt rum.
10. oktober 2016


 

Opmærksomhed kan give 10 %
"Vi tror, der er pæne gevinster at hente ved lidt ekstra opmærksomhed i hverdagen. Mange arbejdspladser vil kunne spare op til 10 % af deres udgifter til el, vand og varme. Det kan blive til mange penge, og gøre en stor forskel for vores miljø", siger Claus Espersen, der er økonomichef i Qeqqata Kommunia.

Rundtur til alle kommunale arbejdspladser
Claus Espersen og to kolleger tager i den kommende tid rundt til alle kommunens arbejdspladser. Her vil de sammen med en leder gennemgå arbejdspladsen, og lave en analyse af miljøpåvirkningen. Desuden vil miljømedarbejderen pege på muligheder for at spare på energien, så miljøet belastes mindst muligt.
"Vi taler også om indkøb og om at undgå forurening. Det kan være alt fra sæbe og rengøringsmidler til brændstof og forbrug af papir. Også på det område kan lidt omtanke i hverdagen skabe en stor forandring", forklarer Claus Espersen.
En mere bevidst brug af materialer i hverdagen vil helt sikkert betyde en besparelse. Det er igen penge, som den kommunale virksomhed kan bruge til andre formål.

Følg forbruget på nettet
Når det gælder forbruget af el, vand og varme kan de kommunale arbejdspladser selv følge deres forbrug på Nukissiorfiits hjemmeside, og via direkte adgang til kommunens økonomisystem. Viser der sig udsving, kan ledelsen gribe ind, så pengene ikke fosser den forkerte vej. Projektet med miljøledelse er en del af Qeqqata Kommunias vision om at være et foregangssamfund for bæredygtighed i Arktis i 2020.
"For kommunalbestyrelsen er det højt prioriteret, at vi som kommune går forrest og arbejder med miljøledelse. Derfor sætter vi mange kræfter ind på at højne bevidstheden ude på de enkelte arbejdspladser i Qeqqata Kommunia", fortæller Claus Espersen.

Yderligere information
Claus Espersen
Qeqqata kommunia
Makkorsip aqq. 3
(+299) 867312
cles@qeqqata.gl