airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Politisk enighed om budget 2017 i Qeqqata Kommunia

8. november 2016
Der er politisk enighed om de økonomiske rammer for udviklingen i Qeqqata Kommunia. Samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer besluttede d. 27. oktober 2016 budgetforslag for 2017 og frem til 2020. -Jeg vil som borgmester gerne takke alle i kommunalbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde om den kommunalpolitiske udvikling i Qeqqata Kommunia, udtaler Hermann Berthelsen.

Særlige prioriteringer og godkendte budgetforslag

Kommunalbestyrelsen har vedtaget flere målrettede anlægs- og udviklingsprojekter både i byer og bygder, og ønsker med disse projekter at fastholde det høje beskæftigelsesniveau og den lave arbejdsløshed i Qeqqata Kommunia. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i kommunens bæredygtighedsstrategi 2020.

Bygningsvedligeholdelse
Denne prioritering udmønter sig i en postering på 13 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse, som resulterer i mindre energiforbrug og tidsvarende bygninger, hvor godt indeklima sikrer rammerne for trivsel, hvilket er med til at opfylde kommunens bæredygtighedsstrategi.

Ergoterapeuter
Qeqqata kommunalbestyrelse har prioriteret ansættelse af en ergoterapeut på plejehjemmene i både Maniitsoq og Sisimiut. Dermed sætter Qeqqata Kommunia endnu større fokus på bæredygtighed inden for ældreområdet. Via forebyggelse med ergoterapeuter håber Qeqqata Kommunia, at de ældre forbliver aktive og selvhjulpne med stor livslyst. Det skaber livskvalitet.

Multisal, kunstgræsbane, skilift, musikskole og bibliotek
Der er yderligere afsat penge til opførelse af en multisal først i Sarfannguit og senere i Itilleq, en skilift i Maniitsoq, kunstgræsbane i Maniitsoq og Sisimiut samt ny musikskole og bibliotek i Sisimiut, for at sikre mulighed for flere fritidsaktiviteter for alle borgere i Qeqqata Kommunia. Sundhed og trivsel er en af de grundlæggende forudsætninger for en bæredygtig levevis, derfor fokuserer Qeqqata Kommunia på at forbedre vilkår, som fremmer sundhed og trivsel for alle borgere. 


-Jeg ser med tilfredshed på, at vi med bæredygtighedsstrategien er med til at skabe et sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsessystem, udvikling af det sociale samfund og mindske den miljømæssige belastning. Dette ser ud til at lykkedes med vedtagelsen af budget 2017

Økonomisk bæredygtighed
Kommunalbestyrelsen har haft økonomisk ansvarlighed og forsigtighed i sit udgangspunkt ved budgetlægningen med fokus på balance mellem indtægter og udgifter, samt fastholdelse af skatteprocenten i kommunen. -Vi tror på, at en fastholdelse af skatteprocenten samt balance i kommunens økonomi er et godt udgangspunkt for alle, siger Hermann Berthelsen.


-Vores samlede budget til driftsudgifter er gennemsnitlig ca. 623 mio. kr. i perioden 2017-2020, anlægsbudgettet udgør gennemsnitlig 83 mio. kr. årlig i perioden 2017 til 2020. Vores Indtægter er i budgetteret gennemsnitlig 707 mio. kr.  i perioden 2017 til 2020. Jeg ser derfor optimistisk på den økonomiske udvikling i Qeqqata Kommunia, udtaler Hermann Berthelsen.

Harmonisering af ens udvikling for alle borgere i Qeqqata Kommunia
Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har haft ens udviklingsmuligheder for alle borgere i kommunen for øje, uanset om man kommer fra en af de seks bygder, Maniitsoq eller Sisimiut. Prioriteringerne af bevillinger pr. borgere ved bygderne er de samme set i forhold til bevillingerne pr. borgere i Maniitsoq og Sisimiut.


Yderligere information

Claus Espersen
Økonomichef Qeqqata Kommunia
Dir: (+299) 86 73 12
clesqeqqata.gl