airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitation - Illorput 2100 i Itilleq

14. november 2016

Qeqqata Kommunia udbyder hermed ovenstående opgave i offentlig licitation.
Opgaven omfatter opførsel af 1 typehus Illorput 2100 på i alt ca. 112 m² i Itilleq.
Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Bygherreleverance af materialer leveret til Itilleq 11.11.2016.
Arbejdet vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris.

Arbejdet forventes opstartet: Primo 2017
Alle arbejder forventes afleveret: Efterår 2017


Udbudsmaterialet bestilles elektronisk og kan leveres fra 16. november 2016 ved henvendelse til:

Mathias I. B. Dahl
Ineriartortitsinermut Ingeniøri/Udviklingsingeniør

Qeqqata Kommunia
Makkorsip Aqq. 2 · 3911 Sisimiut
Tlf: (+299) 70 21 00
Dir: (+299) 86 74 76
mibd@qeqqata.gl

Tilbudsgiveren kan få tilsendt et komplet sæt udbudsmateriale pr. e-mail. Tilbudsgiver skal lade sig registrere for at få udleveret et komplet sæt for fremtidige ændringer.

Herefter må tilbudsgiveren selv bekoste mangfoldiggørelse af udbudsmaterialet efter behov. For at komme i betragtning skal tilbudsgiveren dokumentere med erklæring fra skattemyndigheden, at tilbudsfirmaet ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 10 % af entreprisesummen.

Dato for licitation vil fremgå af udbudsskrivelsen.