airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Prækvalifikation for projektering af svømmehal i fjeld i Sisimiut

7. november 2016

BYGHERRE
Qeqqata Kommunia inviterer hermed til at ansøge om at blive udvalgt til at give tilbud på projektering af en svømmehal i fjeld i Sisimiut by.

KONTRAKTFORM
Totalrådgivning i henhold til ”Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR89)”.
Kontraktsproget vil være dansk, og kontrakten vil blive underlagt grønlandsk/dansk lov.
Totalrådgiveren skal udarbejde forslag og udbudsmateriale for totalentreprise for bygherren.
Efter overdragelsen af arbejdet til totalentreprenøren, skal totalrådgiveren udarbejde detailprojekt for totalentreprenøren.

PROJEKTBESKRIVELSE
Svømmehallen skal placeres i et fjeldparti syd for ”Spejdersøen”.
Projektet omfatter en fjeldhal, et svømmebassin på 25×12,5 m, et varmtvandsbassin, omklædning, sauna samt tekniske installationer mv.
Bygherren lægger vægt på bæredygtighed og miljø.

PRÆKVALIFIKATION
Yderligere oplysninger kan rekvireres pr. e-mail til nedenstående adresse.
Udvælgelsen af tilbudsgiverne sker på grundlag af erfaring med at projektere bygge- og anlægsopgaver af lignende karakter og omfang og under tilsvarende klimatiske forhold.
Der vil blive lagt vægt på at rådgivergruppen inkluderer arkitekter og rådgiver(e) med dokumenteret erfaring inden for bygge- og anlægsarbejder i Grønland, herunder kendskab til grønlandsk lovgivning.
Ansøgning om prækvalifikation skal være modtaget senest d. 8. december 2016.
Bygherren vil prækvalificere op til fire ansøgere til at give tilbud. De prækvalificerede vil modtage meddelelse d. 16. dec. 2016

FREMDRIFTSPLAN
Udbudsmaterialet udsendes ultimo december 2016. Der sigtes mod at indgå kontrakt med totalrådgiveren ultimo januar 2017.
Byggeriet forventes at foregå i 2018-2019.

Kontaktperson:
Niels Mønsted. E-mail: niem@qeqqata.gl
Postboks 1014 • 3911 Sisimiut