airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata kommunalbestyrelse har godkendt budgettet for 2017 og overslagsårene 2018-2020

Der er politisk enighed om de økonomiske rammer for udviklingen i Qeqqata Kommunia. Samtlige Kommunalbestyrelsesmedlemmer besluttede den 27. oktober 2016 budgetforslag for 2017 og frem til 2020. Der er et konstruktivt samarbejde om den kommunalpolitiske udvikling i Qeqqata Kommunia.
14. december 2016
Særlige prioriteringer og godkendte budgetforslag
Kommunalbestyrelsen har vedtaget flere målrettede anlægs- og udviklingsprojekter både i byer og bygder, og ønsker med disse projekter at fastholde det høje beskæftigelsesniveau og den lave arbejdsløshed i Qeqqata Kommunia. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i kommunens bæredygtighedsstrategi 2020.

Økonomisk bæredygtighed

Kommunalbestyrelsen har haft økonomisk ansvarlighed og forsigtighed i sit udgangspunkt ved budgetlægningen med fokus på balance mellem indtægter og udgifter, samt fastholdelse af skatteprocenten i kommunen. En fastholdelse af skatteprocenten samt balance i kommunens økonomi er et godt udgangspunkt for alle.

Det samlede budget til driftsudgifter er gennemsnitlig ca 625 mio kr i perioden 2017-2020, Anlægsbudgettet udgør gennemsnitlig 83 mio kr årlig i perioden 2017 til 2020. De samlede udgifter er gennemsnitlig 708 mio kr i perioden 2017 til 2020. Vores Indtægter er i budgetteret gennemsnitlig 707 mio kr i perioden 2017 til 2020.

Særlige prioriteringer og godkendte budgetforslag
Kommunalbestyrelsen har vedtaget flere målrettede anlægs- og udviklingsprojekter både i byer og bygder, og ønsker med disse projekter at fastholde det høje beskæftigelsesniveau og den lave arbejdsløshed i Qeqqata Kommunia.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budgetlægningen taget udgangspunkt i kommunens bæredygtighedsstrategi 2020.

Ergoterapeuter
Qeqqata kommunalbestyrelse har prioriteret ansættelse af en ergoterapeut på plejehjemmene i både Maniitsoq og Sisimiut. Dermed sætter Qeqqata Kommunia endnu større fokus på bæredygtighed inden for ældreområdet. Via forebyggelse med ergoterapeuter håber Qeqqata Kommunia, at de ældre forbliver aktive og selvhjulpne med stor livslyst. Det skaber livskvalitet.

Multisal, kunstgræsbane, skilift, musikskole og bibliotek
Der er yderligere afsat penge til opførelse af en multisal først i Sarfannguit og senere i Itilleq, en skilift i Maniitsoq, kunstgræsbane i Maniitsoq og Sisimiut samt ny musikskole og bibliotek i Sisimiut, for at sikre mulighed for flere fritidsaktiviteter for alle borgere i Qeqqata Kommunia. Sundhed og trivsel er en af de grundlæggende forudsætninger for en bæredygtig levevis, derfor fokuserer Qeqqata Kommunia på at forbedre vilkår, som fremmer sundhed og trivsel for alle borgere.

Bygningsvedligeholdelse
Denne prioritering udmønter sig i en postering på 13 mio kr til bygningsvedligeholdelse, som resulterer i mindre energiforbrug og tidsvarende bygninger, hvor godt indeklima sikrer rammerne for trivsel, hvilket er med til at opfylde kommunens bæredygtighedsstrategi.

Harmonisering af ens udvikling for alle borgere i Qeqqata Kommunia
Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har haft ens udviklingsmuligheder for alle borgere i kommunen for øje, uanset om man kommer fra en af de seks bygder, Maniitsoq eller Sisimiut.

Prioriteringerne af bevillinger pr borgere ved bygderne er de samme set i forhold til bevillingerne pr borgere i Maniitsoq og Sisimiut.

Kommunalbestyrelsen ser frem til et spændende år med nye opgaver til glæde for kommunens borgere.

Budgetberetning 2017