airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nytårstale 2017

Hjerteligt Godt Nytår til jer alle sammen.
Jeg håber, at I har haft en rigtig god jul.
2. januar 20172016 har været et rigtig spændende år. I samarbejde med Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunia foretog vi undersøgelser vedrørende de skæve forhold i vores land. I den forbindelse fremlagde vi en rapport med titlen: VI ØNSKER EN LIGEVÆRDIG FREMTID, hvor vi fremlagde mulighederne for at få mere ensartede forhold i vores land.

Et af de væsentligste områder for en ligeværdig fremtid vil til dels være at flytte 600 selvstyrestillinger fra Nuuk til resten af landet, og her er der også tale om stillinger, som flyttes fra Nuuk til andre byer i Kommuneqarfik Sermersooq.

Vi glæder os til at se Naalakkersuisuts tiltag for at få dette ført ud i livet og mener, at der er behov for at få det gennemført snarest.
Et ligeværdigt samfund vil være - et ligeværdigt og trygt samfund med gensidigt respekt, der skal sikre vort elskede land en fælles fremtid.

I starten af 2016 fik vi, fra den danske A.P.Møller & Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, en orientering om, at vi har fået støtte til vores svømmehalsprojekt i et fjeld i Sisimiut. En svømmehal i fjeld er den første af sin art i vort land, hvorfor der er mange nye udfordringer i projektet. Vi glæder os allerede til at projektet bliver gennemført.

Torskebestanden i vores kommune vokser, derfor er jeg glad for, at Naalakkersuisut har forhøjet torskekvoten så fiskeriet efter torsk kan fortsætte. Kvoteforhøjelsen gavner ikke mindst de mindre fartøjer og jollefiskere.

Anlæggelse af de nye fiskefabrikker er i gang, og det er fortrøstningsfuldt. Anlæggelse af fiskefabrikker vil skabe nye landbaserede arbejdspladser til fordel for landets økonomi. Fiskerne indhandlingsmuligheder vil ligeledes forøges, når der åbnes for flere indhandlingsanlæg.
Efter endt forberedelsesfase forventes den kommende mine mellem Kangerlussuaq og Itilleq fjorden, at starte sin udvinding i løbet af 2017. Jeg håber, at mange af lokalbefolkningen er klar til at arbejde i minen.

Forberedelserne til den anden nye mine ved Napasoq er også igang. Jeg håber, at dette projekt ligeledes vil lykkes.

Udover arbejdskraften forventer jeg, at de lokale virksomheder vil være klar til at yde den nødvendige service til minen.

Vores land har været befolket i mange tusinder af år, og folket er overlevet ved at tilpasse sig klimaet og naturen på en klog måde. Vi har derfor ansøgt om at få Aasivissuit – Nipisat med titlen: Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav, optaget på UNESCOs verdensarvsliste så omverdenen kan få kendskab til vores lands historie.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil vores land få en øget værdi i form af mere global omtale, ligesom turismen vil udvikle sig til stor fordel for Qeqqata Kommunias økonomi. Et af udviklingstiltagene er til dels at få anlagt en naturvej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, der senere skal udvikles til en rigtig vej.
Et nyt skridt, der vil være til fordel for borgerne, og som vil munde ud i en bæredygtig udnyttelse af de levende resurser med en stor erhvervsudvikling til følge. Lad os følge udviklingen, udnytte de tekniske muligheder, og gøre vores liv nemmere.

Vi kan, i vores kommune, ikke undvære foreninger og frivillige. Jeg er derfor glad for, at frivillighedsseminarer netop er blevet afholdt i Maniitsoq og Sisimiut. Jeg håber, at dette vil føre til, at flere vil melde sig til samarbejdet.

For at gøre overgangen fra en bygdeskole til en byskole nemmere, tager de ældste elever fra Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Kangaamiut og Atammik på studietur til folkeskolerne i Maniitsoq og Sisimiut. I år vil man som et forsøg ligeledes tilbyde de ældste elever fra Napasoq en lignede studietur.

Drenge med særligt behov for støtte har mulighed for at prøve at komme ud at fiske, eller arbejde i en virksomhed. I den forbindelse vil jeg opfordre arbejdsgiverne om at tage et medansvar i projektet.

Vi har fået en ny musikskole i Maniitsoq, der bliver flittigt brugt. Vores børn i kommunen har nu mulighed for at lære om musik i begge byer. Jeg forventer, at vi vil få dygtige musikere i fremtiden.

Som et nyt tiltag i folkeskolen har vi opstartet en familieklasse, og vi opfordrer samtlige forældrene til at samarbejde. Formålet er, at forældrene kan begynde at følge mere med i deres børns skolegang, og derigennem får et bedre skole-hjem samarbejde til fordel for eleven. Fordelene ved familieklasser er allerede synlige.

Vi har ansat skolekonsulenter i kommunens tre store skoler. Skolerne glæder sig, og anser det som et redskab til at få hurtigere hjælp til elever, der har særlige behov. Skolekonsulenterne skal også samarbejde med bygderne.

Hjemtagelse af handicappede til vores kommune skal fortsætte i 2017, hvor forældre og andre implicerede vil blive inddraget i sagerne. Vi vil i denne henseende forberede personalet ved til dels at afholde kursus med ”Pisoq” og Majoriaq som arrangører.

Jeg er glad for, at den samlede kommunalbestyrelse har godkendt budgettet for 2017.

Med tanke på vores ældre, vil der blive etableret ergoterapeutstillinger i alderdomshjemmene, både i Sisimiut og Maniitsoq. Ergoterapeuterne vil finde egnede værktøjer, så de ældre får de rigtige redskaber.

Vi har desuden afsat midler til forhøjelse af minimumsbeløbet for vores ældre. Undersøgelser vil vise, hvor meget forhøjelsen skal være.

Vi vil i gennemsnit bruge 83 mio. kr. årligt til anlæg i de næstkommende år.

Der er flere bygninger i vores kommune, som trænger til vedligeholdelse, hvorved jeg er glad for at kunne meddele, at vi for de næstkommende år har afsat i alt 15 mio. kr. årligt til vedligeholdelse.

Vi vil have følgende nye anlægsopgaver i kommunen:
Der skal anlægges kunstgræsbaner i Maniitsoq og Sisimiut, en skilift i Maniitsoq og Taseralik i Sisimiut skal udvides med et bibliotek og musikskole.

Vi er gået igang med udvidelsen af kirkegården i Maniitsoq, og har afsat midler til anlæggelse af vej mod kirkegården i Kangaamiut.

Vi er godt igang med byggeriet af i alt 32 handicapboliger i Sisimiut og Maniitsoq, og vi forventer, at de vil være indflytningsklare i løbet af 2017.
Der er stadigvæk stort boligmangel i vores kommune. Jeg er derfor glad for, at borgerne selv etablerer andelsboligforeninger i Sisimiut og Maniitsoq.

Desuden forventer vi, at Selvstyret fortsat vil bygge erstatningsboliger efter sanering af boligblokke i Maniitsoq og Sisimiut.
Vi er i gang med at bygge nye boliger i flere bygder, som også vil fortsætte i de næstkommende år.

I Sarfannguit, og på et lidt senere tidspunkt i Itilleq, vil vi gå i gang med byggeriet af multisale.

I 2017 fortsætter vi med at bygge nye daginstitutioner i vores kommune, for at erstatte de nuværende forfaldne daginstitutioner.

Oprydning af dumpe er igangsat, og der er for eksempel blevet indsamlet 80 tons jernskrot i bygderne Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Brandbilen i Kangaamiut, der er fra 1983, blev i 2016 udskiftet med en ny brandbil.

I Qeqqata Kommunia arbejder vi ihærdigt på at etablere en god kontakt til borgerne, og på denne baggrund er der blevet oprettet en profil på Facebook.
Jeg forventer, at dette vil være med til, at borgernes henvendelse og kontakt til kommunen vil blive større.

Der er sket meget i Qeqqata Kommunia, og der er mere på vej i fremtiden. Jeg har her kun nævnt en brøkdel af de nye tiltag.

Den nuværende Kommunalbestyrelse vil overgive en stabil økonomi til den næstkommende Kommunalbestyrelse. Jeg forventer, at den næstkommende Kommunalbestyrelse vil påtage sig opgaven med ansvarlighed.

Dette er min sidste nytårstale som borgmester i Qeqqata Kommunia.
Jeg vil derfor takke alle mine kollegaer, som jeg har arbejdet sammen med i mange år.

Jeg håber, at man ligeledes vil have et godt og langsigtet samarbejde med min kommende afløser.

Med disse ord vil jeg takke Jer alle for alle disse år - også for dette år. Jeg ønsker Jer et godt, sundt og et lykkebringende Nytår.