airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Valg 

Valg til kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og menighedsrepræsentation. I henhold til Landstingslov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentanter § 7 stk. 2, og Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor § 2 stk. 1, meddeles,


24. januar 2017

At valget til kommunalbestyrelse, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer er fastsat til:  


Tirsdag den 4. april 2017 kl. 09:00 – 20:00

Der skal vælges 15 medlemmer til kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia.

En kandidat til valget kan opstille som enkeltkandidat, som enkeltkandidat i kandidatforbund, eller kandidat for et opstillingsberettiget parti.

Anmeldelse af enkeltkandidater, skal være underskrevet af mindst 10 af valgkredsens vælgere som stillere.

 oplysninger vedr. valgberettigede, valglister, og brevstemmeafgivning 

 

Frist for kandidatanmeldelsen

Afleveres hos

6 uger før Kandidatanmeldelse til kommunalbestyrelsen

 

Tirsdag

21. februar 2017

Kl. 12.00

Til kommunekontoret,

Valgbestyrelsen

4 uger før Kandidatanmeldelse til menighedsrepræsentationer

 

Tirsdag

7. marts 2017

Kl. 12.00

Til kommunekontoret,

afstemningsleder

2 uger før Kandidatanmeldelse til bygdebestyrelsen

Tirsdag

21. marts 2017

Kl. 12.00

Til kommunekontoret,

afstemningsleder

Der kan afgives brevstemmer

i kommunekontorerne

Tidligst

1. januar 2017

Fremlæggelse af valglisten

i kommunekontorerne

 

 

 

Ved valg til kommunalbestyrelsen

Senest 3 uger før valgdagen i 2 hverdage

16. – 17. marts 2017

Ved valg til bygdebestyrelsen

14 dag før

23. – 24.marts 2017

Enhver, som mener, at han eller en anden er udeladt af eller optaget på listen uden føje, kan senest 2 dage efter udløbet af den tid, hvori valglisten har været fremlagt, klage skriftligt over for valgbestyrelsen.

 

Valgret

Valgberettiget person ved valg til kommunalbestyrelsen skal fremgå i valglisten.

Man skal på valgdagen være fyldt 18 år.

Valgret til kommunalbestyrelsen har man, når man har haft fast bopæl i kommunen senest 6 uger før valget, dvs. den 21. februar 2017.

Valgret til kommunalbestyrelsen har man, når man har haft fast bopæl i Grønland i mindst 6 måneder, og 6 uger i Qeqqata Kommunia forud for valget.

De samme betingelser gælder for valget til bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationen, her skal man desuden være medlem af folkekirken. Se de samtlige betingelser på hjemmesiden.

 

Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia

Hermann Berthelsen, formand, Bitten Heilmann, Hans Frederik Olsen, Marius Olsen, Juliane Enoksen.

 Afstemningslokaler og afstemningsledere

Sted

 

Afstemningslokale

Afstemningsleder

Sisimiut

 

Taseralik

Marie-Louise Høegh-Svendsen

Sarfannguit

 

Borgerservice

Aron Olsen

Itilleq

 

Borgerservice

Hansa Olsen

Maniitsoq

 

Forsamlingshuset

Peter S. Olsen

Kangaamiut

 

Borgerservice

Louisannguaq Rosing

Napasoq

 

Borgerservice

Beathe Platou

Atammik

 

Borgerservice

Marianne Kristiansen

Kangerlussuaq

 

Borgerservice

Vivi S. Grønvold

 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. januar 2009 om valg til fælles bygdebestyrel­ser i april 2009

§ 1. I medfør af § 8 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreformen af den kommunale sektor og efter høring af kommunerne vælges det anførte antal bygdebestyrelsesmedlemmer til fælles bygdebestyrelser i følgende valgkredse:

Qeqqata Kommunia
Valgkreds                                                       Antal      Valgkredsen omfatter

Itilleq, Sarfannguit                                              5        Itilleq/Sarfannguit
Atammik, Napasoq                                            5        Atammik/Napasoq
Kangaamiut                                                       3        Kangaamiut
Kangerlussuaq                                                  3        Kangerlussuaq

 

Der er 4 bygdebestyrelser:

 

Fællesbygdebestyrelser Itilleq, Sarfannguit                                         

                                                                                                     

Fællesbygdebestyrelser Atammik, Napasoq                                        

                                                                                                     

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut                                                                               

 

Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq

 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. december 2016 om valg til menighedsrepræsentationer medfør af § 70 i Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og efter høring af biskoppen fastsættes:

Valg til menighedsrepræsentationer

§ 1. Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentationer i følgende valgkredse:

Maniitsoq

 

 

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Maniitsoq

7

Maniitsoq

Atammik

4

Atammik

Napasoq

4

Napasoq

Kangaamiut

4

Kangaamiut

 

 

 

Sisimiut

 

 

Valgkreds

Antal

Valgkredsen omfatter

Sisimiut

7

Sisimiut

Itilleq

3

Itilleq

Kangerlussuaq

3

Kangerlussuaq

Sarfannguaq

3

Sarfannguaq

Hele bekendtgørelsen findes i: http://lovgivning.gl/Lov?rid=%7bD4C1DE7D-2B7C-4CDB-8108-2EEF2E748ED3%7d&sc_lang=da-DK

 

På vegne af valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia

Borgmester Hermann Berthelsen
24. januar 2017