airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Paarsi i Maniitsoq får solcelleanlæg

Børnehaven Paarsi i Maniitsoq er blevet forsynet med et solcelleanlæg. Som led i en renovering af bygningen er de gamle krydsfinerplader, der tidligere beklædte bygningens altangange, blevet erstattet med solpaneler.
9. juni 2017

 

”Det er meget glædeligt at se den udbredelse, som solcelleanlæg de senere år har fået i Maniitsoq,” udtaler formand for Teknik-, Råstof- og Miljøudvalget Gideon Lyberth. ”Mange private husejere har fået opsat solcelleanlæg, og Qeqqata Kommunia har fulgt med i denne udvikling ved at opsætte solcelleanlæg på flere af kommunens største bygninger,” siger Gideon Lyberth med henvisning til, at kommunen de seneste år har fået opsat solcelleanlæg på kommunekontoret, skolen og plejehjemmet i Maniitsoq. ”Vi har som led i kommunens vision om bæredygtighed eksperimenteret med nye måder at anvende solpaneler.

Til plejehjemmet Neriusaaq har vi opsat et solcelleanlæg på en klippevæg, og med børnehaven Paarsi har vi forsøgt at indpasse solpanelerne i en bygningsrenovering,” slutter Gideon Lyberth.

Også borgmeter Malik Berthelsen er tilfreds med udviklingen i Maniitsoq. ”Vi håber, at Maniitsoq i fremtiden vil kunne forsynes med miljøvenlig vandkraft ligesom Sisimiut. Men indtil da er det dejligt at se den indsats, borgerne og kommunen i fællesskab har gjort for at forsyne Maniitsoq med ren solenergi,” udtaler han. Det er også vigtigt for mig at takke for det gode samarbejde om solcelleprojekterne, som kommunen har haft med Nukissiorfiit og ARTEK og med LED Solar Greenland, som har leveret og opsat anlæggene,” slutter borgmesteren.For yderligere information kontakt:

Ole Thor Hermansen
Teknik- og Miljøchef
Maniitsoq
Tlf.  (+299) 70 21 00 
Dir. (+299) 81 78 40
othe@qeqqata.gl