airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Bygdebestyrelsen speeddater

Årets budgetseminar i Qeqqata Kommunia bød på en helt særlig og anderledes oplevelse. Som noget helt nyt deltog alle bygdebestyrelsesmedlemmer, bygdeadministratorer, de nye kommunalbestyrelsesmedlemmer sammen med embedsmændene både fra Maniitsoq og Sisimiut. Budgetseminaret bød blandt andet på speeddating mellem de nævnte parter. Normalt er det kun bygdebestyrelsesformændene sammen med kommunalbestyrelsen og embedsmændene der deltager fra begge byer.
31. august 2017

Speeddating
Kommunalpolitikkernes speeddating med bygdebestyrelsen og bygdeadministratorerne skal medvirke til at kommunalbestyrelsesmedlemmerne får mere viden om forholdene i bygderne.
Det gav da også anledning til livlig debat under den 15 minutter lange date, under uformelle normer. Der kom en del budgetønsker fra bygdebestyrelserne og bygdeadministratorerne. Nogle af de ønsker der blev nævnt var multihus, forsamlingshuse, sportshale var nogle af ønskerne. Men også flere midler til skolerne, en ekstra jagt- og fiskeribetjent og bæredygtig turisme blev vendt af participanterne.

Glædessang
IT problemer gav anledning til at alle deltagere sang en enkel sang. ”Ataatsimoorniarpugut” (vi er samlet, red.) blev sunget, hvor alle helt spontant stod op og tog hinandens hænder og sang højlydt ”Ataatsimoorniarpugut”. Det kunne høres at der var flere deltagere fra Kangaamiut, en bygd som er berømt for den gode sangstemme.
Hvert år holder kommunalbestyrelsen budgetseminar forud for kommunalbestyrelsesmødet. Budgetseminarets formål er at lave en prioriteringsliste over kommunens budget over den næste budgetår.

Se flere billeder på vores Facebook side