airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ærespris 2017 for Maniitsoq

Vi nærmer os nu årets sidste måned, og siden 1989 har der været tradition for, at Maniitsoq kommunalbestyrelse uddeler ærespris til een eller flere indstillede personer i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.
23. oktober 2017
Æresprisen uddeles i form af et diplom ledsaget af en pengegave fra ”Fonden for Maniitsup Kommunea´s Ærespris”.

Fondens formål er at skænke Maniitsup Kommunea´s ærespris til personer, som gennem særlig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid og initiativ indenfor Maniitsup Kommunea, og uddeling af ærespris sker een gang om året efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser, ligesom kommunalbestyrelsen fastsætter æresprisens antal og pengegavens størrelse.

Æresprisen vil atter blive uddelt i år, og i den anledning skal kommunalbestyrelsen herved opfordre enkeltpersoner, foreninger samt organisationer om at være med til at vælge æresprismodtagerne i 2017 og fremkomme med velbegrundede indstillinger til kommunalbestyrelsen.

Forslagene skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest
onsdag den 14. november 2017.

Tildeling af ærespris vil ske i december måned.