airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia imødekommer Børnetalsmandens rejserapport

I sidste uge havde Qeqqata Kommunia besøg af MIO og modtog Børnetalsmandens rejserapport. Kommunen ser med stor alvor på de sociale udfordringer som rapporten skitserer.
23. oktober 2017
MIO besøgte kommunens byer og bygder i april måned, og rapporten bygger på samtaler, som MIO har afholdt med børn og voksne i hele kommunen. Kommunen er glad for, at MIO har besøgt Qeqqata Kommunia, da de når børn, der ikke umiddelbart er kendt af kommunen.

”Børnenes budskaber er meget stærke, vi skal lytte til dem, og arbejde målrettet for, at kommunens børn og unge får den hjælp de har brug for” udtaler borgmester Malik Berthelsen.

Rapporten peger på, at børn, der oplever seksuelle overgreb i mange tilfælde ikke får den hjælp de har brug for, og det konkluderes, at fysisk og psykisk vold er udbredt, og flere børn og unge lever i familier, hvor hashmisbruget er stort. Samtidig er kommunens indsats mod hashsalg ikke tilstrækkelig.
Salg af hash i kommunens byer og bygder har borgmesteren øje for, og har netop holdt møde med politiet i Qeqqata Kommunia og der er en henvendelse på vej til Selvstyret om ansættelse af toldere til bekæmpelse af hashsalg og hashmugling.

Borgmesteren siger, at rapporten bliver et vigtigt redskab i det videre arbejde, og kommunen vil tage de anbefalinger til sig, som er opstillet i rapporten.

MIO tilbyder at samarbejde med kommunen, og det bliver modtaget med stor imødekommelse og tak. Samtidig står det klart, at rammerne for det sociale arbejde skal styrkes, fordi arbejdsopgaverne er mange og tunge. Dette er allerede et politisk budgetønske fra kommunalbestyrelsens side, at der fra årsskiftet ansættes fem ekstra sagsbehandlere. Budgetønsket skal endeligt godkendes på kommunalbestyrelsens møde på torsdag.

For at styrke det tværfaglige samarbejde er kommunen i gang med at udvikle og implementere Qeqqata Modellen. Qeqqata Modellen bygger på et stærkt tværfagligt samarbejde, en tidlig indsats og barnet i centrum.