airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Håndhævelse af regler ved ulovlig jagtkørsel

21. november 2017

Det er kendt for fangere, trofæjægere, fritidsjægere og øvrige borgere at kørsel med snescooter og ATV i forbindelse med jagt, kun er tilladt i nogle bestemte områder, på bestemte ruter og kun for fangere og trofæjægere. Disse må endda ikke køre alle vegne, hvor der må jages.

Nogle steder er kørsel i sammenhæng med jagt ikke er tilladt. Her skal jægere, som kører på tilladte ruter, stille deres køretøj og gå mindst 500 m væk, før der må jages.
Der er ofte klager fra fangere og øvrige borgere, som konstaterer at der køres ulovligt i forbindelse med jagt. Jagtbetjenten ser ofte ulovlig kørsel ved jagt og dokumenterer det.
Desværre har Qeqqata Kommunia konstateret, at det ikke er muligt at håndhæve reglerne om kørsel i forbindelse med jagt. Heller ikke regler om øvrige ulovlig kørsel kan håndhæves.

Når der ses ulovlig kørsel i sammenhæng med jagt sker der dette:

1. Jagtbetjenten eller en borger har set ulovlig kørsel ved jagt. Jagtbetjent/borger dokumenterer det med foto og evt. noter om nummerplade samt navn på køreren.
2. Ulovligheden anmeldes til det lokale politi. Dokumentationen gives til politiet.
3. Det lokale politi undersøger sagen. De prøver at finde ud af hvem der kørte eller kontakter køreren, hvis man ved hvem det er. Evt. indrømmer køreren ulovligheden. Sagen sendes til Politimesterembedet for videre behandling. Dermed er det lokale politi færdige med deres del af arbejdet.
4. Politimesterembedet diskuterer sagen med Departementet for Fiskeri og Fangst. Departementet giver deres vurdering af hvor alvorlig ulovligheden er, samt hvilken sanktion de mener er passende. Denne vurdering danner grundlag for den videre sagsbehandling.
5. Politimesterembedet skal nu sørge for at ulovligheden behandles i retten, så der fældes en dom. Men der er stor ophobning af sager. Derfor prioriteres behandling af sager med vold, drab og børnemisbrug. Det medfører at bl.a. sagerne om ulovlig kørsel og jagt ikke behandles. Der kommer ingen dom og ingen sanktioner. Dermed er det ikke muligt at håndhæve regler om kørsel og jagt.

Qeqqata Kommunias borgmester tager kontakt til Departementet for Fiskeri og Fangst, med henblik på at der findes en løsning på problemet. Departementets forslag til løsning afventes.