airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Resume af kommunalbestyrelsens ordinære møde den 26. oktober

Kort gennemgang af kommunalbestyrelsens afgørelser
1. november 2017

Den meget diskuterede MIO rapport blev ikke behandlet i dette møde, da den først blev offentliggjort den 23. oktober, og den først skal læses grundigt af alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne, do vil den blive behandlet ved næstkommende møde i november hvor der holdes fysisk møde.

2. behandling af budget 2018 – samt for overlagsårene 2019-2021
Det vigtigste emner, der skal realiseres til næste år, blev som noget af det første bragt på banen.
Der skal bygges nye børnehaver. Brandberedskabet skal intensivere uddannelsen. Socialområdet skal styrkes med fem nye socialrådgivere. Folkeskolernes engelsktimer skal også styrkes. Byen skal gøres ’turistvenlig’ i den forstand, at byen skal holdes pænt og rent, der skal komme flere fritidsaktiviteter og arbejdsmiljøet for det kommunalt ansatte skal undersøges.
Itilleq skal også hjælpes med forslag/undersøgelser til at finde nye indkomstmåder.

Hvis alle forslagene godkendes, vil der komme et underskud på seks mio. men kassen har penge nok til at magte det. Det skal så styres med hårdere hånd, for hvis der ikke kommer nok indtjeningsmuligheder, vil pengene hurtigt blive opbrugt.

Der bliver flere og flere demente, og man har ikke en bolig egnet til dem. Forslaget om, at der skal bygges en ny dementbolig med det forudsætning at Selvstyret medfinansierer, dog vil Kommunalbestyrelsen afsætte 1 mio. for planlægning af boligen i 2018, og derefter 9 mio. for årene 2019 0g 2020, blev godtaget.

Som nyt blev der besluttet at der skal undersøges for at lave ældreboliger, da man frygter at anlægsopgaver/byggerier vil gå i stå i 2018. Kommunen har dog afsat midler til andelsboliger, men Selvstyrets andel mangler fortsat for, at andelsforeningen kan få opbygget nye andelsboliger. Her er Kommunen klar til at støtte flere byggerier indenfor andelsforeninger og ejerlejligheder.
Yderligere var der enighed i Kommunalbestyrelsen om at det afsatte midler på 23 mio.kr. for ATV spor opstartes i 2018 fra Kangerlussuaq, og når vandspærrezonen ved Sisimiut er afklaret, fortsættes ATV sporet.
Det er vigtigt at vise omverden at Kommunen er klar til at realisere vejen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut.
Kilaaseeraq, skolen i Maniitsoq, samt skolen i Kangaamiut, skal også renoveres og er noget af det, der bliver prioriteret.
Budgettet for næste år blev godkendt.

Kunstgræsbanen
De 8 mio. der i år er afsat til fodboldbanerne i Sisimiut og Maniitsoq, er ikke nok. Der skal bruges 4,9 mio. til fodboldbanen i Sisimiut, der skal bygges til næste år. GBU oplyste forleden, at banens størrelse i Maniitsoq var fin nok til at afholde mesterskaber, men forslaget om, om den stadig skal udvides og dermed sprænges, blev beslutningen, at man sender den tilbage til Teknik og Miljø udvalget for at undersøge det nærmere omkring 2 forskellige rettede GBU´s udmeldinger, og inddrage borgerne, så forslaget blev udsat til november hvor der holdes fysisk kommunalbestyrelsesmøde.

Nye pontonbroer

I forbindelse med forslag til budget 2018, blev der fremsat ønsker om flere pontonbroer for joller i Sisimiut, da der er mangel på plads ved kajanlægget. Teknik og miljøafdelingen har undersøgt muligheder for anlæggelse af nye pontonbroer, og området ved Akia var egnet. Forslaget blev godkendt for at få plangrundlaget, og når plangrundlag er udarbejdet, opstilles overslag for byggemodningsomkostningerne til indplacering i kommende budgetforslag.

Kontrol af ATV kørsel ved jagt
Der er problemer med at føre tilsyn af ulovlig jagt af rensdyr og moskus. Kommunen har ansvar for at føre tilsyn, men at det er vanskeligt at føre tilsyn grundet de store landområder . Ved anmeldelse af ulovlig kørsel har politiet ikke altid tilstrækkelige ressourcer til at gøre noget ved det. Der efterlyses hårdere straffe, da der er tilfælde, hvor man har givet bøder i stedet for at fratage jagtbeviserne. Anbefalingen om, at der skal rettes henvendelser til politiembedet og følge op på ulovlighederne, blev godkendt.

Undersøgelse for stiftelse af kommunalt selskab for renovation/varmeforsyning

Dumpen i Sisimiut er blevet for lille. Affald flyder og flyver rundt og skaber forurening, og der er dermed også problemer med mus. Muligheden for et nyt forbrændingsanlæg skal undersøges, samtidigt skal det også undersøges, om bygdernes affald kan overføres til byerne og brændes der. Viderebehandling godkendt.

 

Hele referatet kan hentes her