airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

VVM-redegørelse for projektet Havn og vej ved Kangerlussuaq

Offentlig høring af VVM-redegørelsen (Vurdering og Virkninger på Miljøet) for anlægsprojektet "Ny havn og vej til Kangerlussuaq"
1. november 2017

Beskrivelse

 Qeqqata Kommunia ønsker at etablere en ny havn og grusvej ved Kangerlussuaq, ca. 10 kilometer fra bunden af fjorden og det eksisterende havneanlæg. Der er tale om en ca. 15 kilometer lang vej, som ønskes etableret som en 2x3 meter bred grusvej med tilhørende grøfter. Grusvejen påtænkes tilkoblet til det eksisterende vejnet ved Kelly Ville. Havnen planlægges etableret med en kaj på 60x60 meter samt to store fortøjningspæle, hvilket giver mulighed for, at store skibe som f.eks. fragt- og krydstogtskibe kan ligge for kaj. 


Borgermøder

Qeqqata Kommunia vil, som bygherre, og i overensstemmelse med krav fastsat efter Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljø, afholde borgermøder. Qeqqata Kommunia vil annoncere tidspunkt for afholdelse heraf, i lokale medier. 


Høring

 Alle der må have interesse i projektet opfordres til at afgive høringssvar. Høringen er offentlig og forløber i otte uger fra datoen for offentliggørelsen. 


Høringsmaterialet består af følgende: Havn og vej ved Kangerlussuaq, VVM-redegørelse.
Yderligere informationer om projektet, som ikke udgør en del af høringsmaterialet kan erhverves hos Qeqqata Kommunia.

Høringsfrist: Tirsdag den 5. december 2017, kl. 16:00. Høringssvar sendes til:

Departementet for Natur og Miljø, postboks 1614 3900 Nuuk

Eller via e-mail: pan@nanoq.gl

Offentliggjort: Den 5. oktober 2017 kl.: 16:00

 

BILAG:

VVM redegørelse for projektet Havn og vej ved Kangerlussuaq

Seismiske undersøgelser for havneprojekt i Kangerlussuaq 

Ortofoto og højdemodel - Droneopmåling for Qeqqata Kommunia 

Sisimiut Kommune - natur- og kulturforhold

FORUNDERSØGELSE TRACE FOR VEJ TIL NY HAVN , KANGERLUSSUAQ 2015

RAMBØLL Kangerlussuaq ny havn

RAMBØLL Rapport over feltarbejde 2015 og 2016

Fantastiske undervandslandskaber i arktiske søer

Dominant factors controlling variability in the lonic composition of west Greenland lakes (kun på engelsk)

Limnological and palaeolimnological studies of lakes in south-western Greenland (kun på engelsk)

Hudson Resources inc. Navigational Safety Investigation  (kun på engelsk)

A new ruby mine at Aaqqaluttoq, nitrogen load to the environment by mine blasting (kun på engelsk)