airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqatarapport: Børnetalsmanden roser Qeqqata Kommunia for hurtigt at igangsætte arbejdet med at forbedre udsatte børns forhold


Efter MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia glæder Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sig over kommunens engagerede arbejde for at forbedre børnenes forhold.
6. december 2017

Tidligere på efteråret udkom MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia. Rapporten beskrev en række meget alvorlige forhold for de udsatte børn. Samtidigt indeholdt MIO’s rapport en række konkrete anbefalinger til kommunen, som kan hjælpe kommunen med at rette op på forholdene.

Kommunen har herefter hurtigt nedsat en række arbejdsgrupper, der tilsammen skal løfte vilkårene for de udsatte børn.

”Qeqqata Kommunia har taget hul på et meget stort og vigtigt stykke arbejde. Det er et meget flot skridt, som kommunen har taget. Der ligger et stort arbejde forude, så alle i Qeqqata, der nu går i gang med arbejdet har brug for opbakning og støtte i deres arbejde”, siger Børnetalsmanden.

Børnetalsmanden roser især Qeqqata Kommunias arbejde for at sikre MIO’s anbefaling om at styrke det tværfaglige samarbejde mellem de ansvarlige myndigheder og instanser. Det er vigtigt at kommunens centrale myndigheder – såsom skole, socialforvaltning, politi og andre institutioner - arbejder sammen om at opdage og reagere så snart et barn er udsat.

”Det er dejligt at se, at kommunen tager fat på at udarbejde og styrke de interne retningslinjer og beredskabet, så børn ikke udsættes for omsorgssvigt og overgreb. For når forældre og omsorgsgivere er i den ulykkelige situation, at de ikke er i stand til at give barnet den nødvendige omsorg og støtte, må og skal barnet møde hjælp fra myndigheder og fagpersoner, der kompetent, systematisk og med barnet i centrum hjælper barnet, så det sikres dets grundlæggende ret til beskyttelse”.

Udover styrkelse af det tværfaglige samarbejde i Qeqqata Kommunia roser Børnetalsmanden kommunen for også at sikre inklusion af bygderne, nedsætte arbejdsgruppe om mobning og om barnets ret til beskyttelse mod både fysisk og psykisk vold. Børnetalsmanden glæder sig også over, at kommunen arbejder henimod at ansætte socialrådgiver på skolerne.

Børnetalsmanden er specielt glad for det konstruktive samarbejde med Qeqqata Kommunia, som har inviteret MIO med til at følge processen.