airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgerinformation om rabies i Itilleq

22. december 2017

Der er konstateret rabies i Itilleq. Der må ikke tages hunde med til bygden. Der må ikke tages hunde med ud af bygden. Dette gælder mindst til midten af januar. Evt. længere tid.
Adfærd hos hunde og ræve i bygden skal iagttages for om de udviser tegn på rabies. Tegn på rabies kan være følgende: Savlen, stemmeforandring, synkebesvær, uro, unormal adfærd såsom snappen efter indbildte ting, skyhed, forvirret opførsel, aggressivitet afbrudt af sløvhedsperioder, angrebslyst samt hel eller delvis lammelse især af underkæbe og bagparti.