airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr.30 til Kommuneplan 2012-2024

Bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 30. Område til skikoncessioner nord for Maniitsoq
Forslag til kommuneplantillæg nr. 30 – er godkendt endeligt af kommunalbestyrelsen på mødet den 26. oktober 2017, hvilket hermed bekendtgøres.
Planen er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere koncessionsområder til skiturisme i områderne nord for Maniitsoq og op til Itilleq. Der er ikke indarbejdet ændringer i planen i forbindelse med den endelige godkendelse.
17. januar 2018

Baggrund

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af koncessioner til skiturisme på og omkring Sukkertoppen/Maniitsoq Iskappe nord for Maniitsoq. Koncessionerne skal udstedes i henhold til Lov om koncessioner til turistaktiviteter fra 2012 og tillægsloven fra foråret 2015.
Denne lov forudsætter at der udarbejdes et kommuneplantillæg der indarbejder koncessionsmuligheden i det kommunale plansystem.
Kommuneplantillægget indebærer at der skabes mulighed for udbud af koncession til skiturisme i områderne angivet på nedenstående kort og kortbilag 2.
Meddelelsen af en koncession til en aktør betyder, at der ikke er andre udbydere af de nævnte turistaktiviteter der kan udbyde disse i det samme område. Koncessionen betyder til gengæld ikke at andre aktiviteter forhindres i de samme områder. Der vil således fortsat kunne gennemføres andre turistaktiviteter, drives jagt o.lign. Ligesom befolkningens private skiaktiviteter og fortsatte fiskeri efter ørred kan fortsætte uhindret.

Det er fokus for Qeqqata kommunalbestyrelse at der sikres den bedst mulige rammer for udviklingen af skiturismen, samtidig med at disse aktiviteter understøtter en samlet udbygning af turismen i kommunen. Dette betyder at der i et udbud vil blive lagt vægt på at der opføres hytter/lodges for at servicere skiturister i andre dele af året, som kan benyttes i forbindelse med andre turistaktiviteter, i nogle tilfælde kan det være trofæjagt – sportsfiskeri efter ørred eller blot rekreationsturisme i den storslåede natur.

Detailområdet i dag

De udpegede områder er beliggende som vildmarksområder hvor der i dag er meget få aktiviteter. I de højt liggende områder der er specielt interessante for skiturisme er der p.t ingen andre kendte aktiviteter.
I området har der i det seneste årti pågået heliski aktiviteter med udgangspunkt i Maniitsoq og Kangaamiut.
Samtidig har der med udgangspunkt i mindre krydstogtskibe foregået randone skiturisme i de seneste år.
Det er kendetegnende for området at der uden for by og bygder er meget begrænsede fysiske anlæg. Sukkertoppen Iskappe nord / nordøst for Maniitsoq danner en barrierer for den fugtige luft der kommer fra vest – sydvest og der falder derfor meget nedbør i området når den fugtige luft af vinden føres op over højdedragene.

Du kan hente hele kommuneplantillæg nr. 30 her