airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Rabies i Itilleq

Vigtig information til borgerne om rabies i Itilleq
5. april 2018

Der er stadig formodning om rabies i Itilleq.  

Der er stadig formodning om rabies i Itilleq. Derfor opretholdes afspærrings-distriktet.
Der må ikke tages hunde med til bygden. Der må ikke tages hunde med ud af bygden. Dette gælder mindst til 1. juni. Eventuelt længere tid.
Adfærd hos hunde og ræve i bygden skal iagttages for om de udviser tegn på rabies. Tegn på rabies kan være følgende: Savlen, stemmeforandring, synkebesvær, uro, unormal adfærd såsom snappen efter indbildte ting, skyhed, forvirret opførsel, aggressivitet afbrudt af sløvhedsperioder, angrebslyst samt hel eller delvis lammelse især af underkæbe og bagparti.