airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia inddrager ældre borgere på ny måde

Legeplads til børnebørn, tørrestativ til fisk, gangbro til fjeld, bål- og teltplads, udkigspost, bærplukning og område til familiebesøg er alle ideer, som de ældre i Sisimiut ønsker realiseret i et fjeldområde nær deres ældreboliger.
22. juni 2018
I et nyt projekt i Qeqqata Kommunia Sund og aktiv aldring er det bærende element de ældres ideer og viden om deres ønsker og behov. Projektet foregår i samarbejde med forsknings- og udviklingsprojektet Arktisk Aldring og forskningsnetværket APEN. Formålet med projektet er at skabe et ældrevenligt udeområde ved ældreboligerne Niviarsiat i Sisimiut. På nuværende tidspunkt bliver fjeldområdet nær Niviarsiat kun brugt til små gåture, bål og plukning af bær af de få ældre, som ikke er gangbesværede. Det er derfor formålet at skabe adgangsforhold til fjeldet for gangbesværede og ældre i kørestol.

”Det er lovende, og jeg glæder mig til at se, hvad det her vil resultere i. Det giver forhåbninger om fremtiden for os. Man føler, at kommunen tænker på de ældre, og vi ikke bliver overset”, siger Pavia Olsen på 69 år, som har boet i Niviarsiat i 5 år, lige siden boligerne blev bygget i juli 2013.

Projektgruppen har gennemført en co-design proces sammen med de ældre borgere, og mødtes med dem 4 formiddage. Co-design processen går ud på at inddrage de ældre borgerne allerede i idéfasen, og de ældre anses som eksperter og har stor indflydelse på de valgte løsninger. De ældre har med modeller, fotos, tuscher, sten, kort og post-its produceret en masse ideer til, hvad de kunne ønske etableret i deres nærområde.

”Det har været en fornøjelse at få lov til at besøge en workshop, hvor de ældres ideer bliver taget alvorligt. Jeg mener, det er vigtigt, at vi har denne type dialog med borgerne, så alt vi laver er tilpasset borgernes behov. Jeg håber også, at projektet er med til at give de ældre større mulighed for daglig motion og frisk luft”, siger Borgmester Malik Berthelsen.
Resultatet af co-design processen udmunder i en samskabt designløsning, og der skal i den kommende tid søges midler til udførelsen af ideerne.
Projektet har potentiale til at blive et modelprojekt i forhold til at inddrage borgere og skaber viden til fremtidige projekter af lignende art i Qeqqata Kommunia. Der skabes høj brugerværdi, og borgernes aktive deltagelse i samfundet fremmes.