airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Qeqqata Kommunia bakker op om Kangerlussuaq med budget

Qeqqata Kommunia har igen som den første kommune vedtaget budget 2019. Qeqqata Kommunia sætter en ære i god økonomistyring og med en tidlig godkendelse af budget 2019 er rammerne for rettidig anvendelse af borgernes skattekroner for 2019 lagt. Budgettet balancerer med et højt anlægsbudget, og skatteprocenten er fortsat 26%.
30. oktober 2018
Qeqqata kommunalbestyrelse viser igen med vedtagelsen af budget 2019, at den bakker op om Kangerlussuaq og den positive erhvervsudvikling i regionen. I budget 2018 blev der afsat midler til et nyt multihus i Kangerlussuaq og med budget 2019 afsættes der 27 mio.kr. til at anlægge en grusvej fra Kangerlussuaq til UNESCO sitet Aasivissuit samt midler til ansættelse af en UNESCO park ranger i Kangerlussuaq.Kommunalbestyrelsen følger op på turismesuccessen med Indlandsisvejen, der blev anlagt af Folkevognsfabrikkerne i 1999. Med en vej til det historiske sommerjagtsted Aasivissuit lægges der op til at de mange turister i Kangerlussuaq får en ny turistseværdighed. Så snart er der ikke kun 14.000 turister i bus fra Kangerlussuaq mod øst til Indlandsisen for at opleve Grønlands største turistattraktion men også den anden vej for at opleve den grønlandske jagtkultur i Aasivissuit.

Qeqqata kommunalbestyrelse afsætter i budget 2019 også midler til forbedringer for fiskeri- og fangsterhvervet. De senere års gode tider i fiskeriet med stigende priser og indtjening på baggrund af et godt torske- og rejefiskeri skal understøttes med nye faciliteter for fiskeri og fangere. Erhvervsudvikling er i den grad i højsædet for tiden i Qeqqata Kommunia, hvor Hudsons mine i Kangerlussuaq fjorden er ved at starte produktionen.

Qeqqata kommunalbestyrelse som følge af den positive erhvervsudvikling ønskes flere områder byggemodnet til nybyggeri, hvorfor kommunalbestyrelsen med budget 2019 har afsat en årlig pulje på 8 mio.kr. til byggemodning. Nybyggere skal ikke vente på offentlig byggemodning i Qeqqata Kommunia, og kommuneplanen giver allerede mulighed for, at indbyggerantallet i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq kan fordobles. Nu afsættes de nødvendige midler, så den fortsatte byggemodning kan gennemføres.

Qeqqata kommunalbestyrelse prioriterer også boligbyggeri, idet der afsættes 2 gange 25 mio.kr. til opførelse af henholdsvis 12 ældreboliger i Sisimiut og 12 personaleboliger i Maniitsoq. Kommunalbestyrelsen tager dermed forskud på den forventelige overtagelse af boligansvaret fra Selvstyret pr 1. januar 2020.

Qeqqata kommunalbestyrelse afsætter også midler til oprettelse af en MISI afdeling i Maniitsoq med to ansatte og de nødvendige midler til forbedring af skoleforholdene for elever med multiple handicaps. En pulje på 10 mio.kr. årligt skal forbedre forholdene på børne og unge samt ældreområdet. Vejene i bygderne forbedres også som følge af en årlig pulje ligesom forbedring af miljøforholdene tilføres flere midler.