airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ny metode til børn, unge og deres familie tages i brug: Barnet og familien skal være med til at finde løsningen

Der blev for nylig holdt kursus i metoden familierådslagning, som fremover skal benyttes i Qeqqata Kommunia, når et barn og unge mennesker har særlige problemer
19. oktober 2018

Området for Familie har igen sat fokus på metoden, som ifølge lovgivningen om støtte til børn er påkrævet, og derfor i samarbejde med Socialstyrelsen afholdt kursus for sagsbehandlere og personale fra daginstitutionen, samt Familiecenter som initiativtagere og samordner. 

 Familierådslagning er en optimal måde at tænke tidlig indsats på. Barnet er i centrum, og metoden er mindre indgribende, fordi fokus ligger på at inddrage netværket og ressourcerne omkring barnet.

Børnenes medbestemmelse

Det vigtige er, at rådslagningerne fungerer som børnenes stemme, og det er deres perspektiv, som alle på forhånd er forberedt på at se situationen ud fra. Det betyder, at børnene selv får ejerskab og medindflydelse på deres liv og de løsninger og aftaler, der bliver sat i værk, og alle forpligter sig ved at skrive under på en handleplan.

Til en familierådslagning mødes familien og vigtige personer i netværket omkring den for at lave en plan for, hvordan man bedst kan hjælpe barnet eller den unge, hvis sundhed, trivsel eller udvikling, der er bekymret for. Målet er at bruge de ressourcer, der er i familien og netværket, og finde løsninger, som de selv tager ansvar for.

For at inddrage flere har Området for Familie tilbudt borgere, som gerne vil bidrage til, hvorfor interesserede deltog til samordner-kursus

Kursusdeltagerne skal fremover benyttes som samordnede og initiativtagere.

Qeqqata-modellen

Qeqqata Kommunia er i gang med at udarbejde en plan ”Qeqqata-modellen”, som minder meget om metoden Familierådslagning, som bruges flittigt i det nordiske lande, blandt andet også i Danmark som har høst gode erfaringer og ændringer.

Derfor vil Qeqqata Kommunia implementere metoden til Qeqqata-modellen, som vil være en model med fokus på børn og unge med formål på at styrke tværfaglig samarbejde internt og eksternt, og centreret i tættere kontakt og opfølgning samt øget forældre – og netværksinddragelse.

 

Fakta

  • Familierådslagning kan tilbydes, når barnets sundhed, opvækst og udvikling er bekymrende eller er i risiko. Som udgangspunktet er metoden for alle børn og unge, samt deres familier uanset hvilken status man er i, for metoden vil afhjælpe barnets situation
  • Personalet fra daginstitutioner, socialrådgiveren på skolen, samt sagsbehandlere på Området for Familie kan visitere til samordner, som vil fortsat arbejde videre med Familierådslagningen.